(12.10 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Souhlasí pan poslanec Koháček, že jeho návrh je nehlasovatelný? Ano. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Exnera uvedeném pod písm. E.

Zeptám se pana kolegy Exnera, zda si přeje hlasovat po bodech a zda jsem správně pochopil, že pokud nebudu přijat bod E1, chce ještě hlasování o alternativě, která je tam uvedena. Pan předkladatel kýve, takže prosím, aby bylo hlasováno o bodu E1.

Stanovisko zpravodaje i předkladatele je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska jste slyšeli.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 223. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 22, proti 151. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme tedy hlasovat o alternativním návrhu k bodu E1. Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 224. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 24, proti 151. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu E2. Stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 225. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 24, proti 148. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o bodu E3. Stanoviska - nesouhlas. Předkladatel neutrální.

Zahájil jsem hlasování číslo 226. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z 179 pro 25, proti 143. Nebylo přijato.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bod A7, který jsme avizovali, že si necháme úplně na konec, je přijetím pozměňujícího návrhu pana kolegy Výborného nehlasovatelný a domnívám se, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a že můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Ještě se omlouvám, pan poslanec Exner se hlásí.

 

Poslanec Václav Exner: Bod 7 se vztahuje k bodům 45 a 46, zatímco návrh pana poslance Výborného jenom k bodu 45. Domnívám se, že je potřeba dohlasovat alespoň část bodu 7.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Co na to zpravodaj? Pan poslanec Výborný kýve.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zpravodaj prosí o malou vteřinu. Ano, je to kumulace, to znamená jedná se o text: "Bod 46 se zrušuje, ostatní body se přečíslují." Tento bod bychom měli odsouhlasit v hlasování k bodu A7. Prosím předkladatele.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Jestli dovolíte, myslím, že by se hlasovalo o celém bodu A usnesení hospodářského výboru s tím, že první část bodu 7 je ve znění přijatého pozměňovacího návrhu pana poslance Výborného.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane místopředsedo vlády, ale celé písmeno A s výjimkou bodu A7 již jsme odhlasovali. Děkuji vám, pane místopředsedo. Je potřeba hlasovat o textu, kterým by byl doplněn návrh pana poslance Výborného, to znamená doplňující text bodu A7 týkající se bodu 46 - 46 se zrušuje, ostatní body se přečíslují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, že budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu A7.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska jsou kladná

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 227. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým s mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 207, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 228. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 102, proti 50, návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli. Postoupíme dále.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

 

Ještě než udělím slovo panu místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému, vidím přihlášku předsedy volební komise, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že existuje reálné nebezpečí, že tato schůze Poslanecké sněmovny se již nebude zabývat bodem 128, kterým je návrh na volbu členů Rady Státního fondu české kultury pro podporu a rozvoj české kinematografie, a vzhledem k tomu, že mandát dnešních radních tohoto fondu vyprší dříve, než bude zahájena příští schůze Poslanecké sněmovny, žádám Poslaneckou sněmovnu, aby v hlasování rozhodla o tom, že bod 128 bude projednáván zítra jako poslední bod před polední přestávkou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. O návrhu pana poslance Vidíma rozhodneme ihned a to v hlasování pořadové číslo 229, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 pro vyslovila 122 a 2 byli proti.

 

Nyní udílím slovo místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému, aby z pověření vlády uvedl předložený návrh zákona.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, s ohledem na to, že před několika okamžiky jsme schválili návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, do kterého všechny podstatné body tohoto návrhu byly zakomponovány, jménem vlády ČR beru vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., sněmovní tisk 446, zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Tím jsme projednali tento bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP