Stenografický zápis 21. schůze, 28. ledna 2000


(Jednání opět zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


71. Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec František Brožík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaroslav Zvěřina


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich


123. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Brožík
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


66. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vojtěch Filip


67. Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení

Senátor Michael Žantovský
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Alena Páralová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Senátor Michael Žantovský
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Křeček


127. Změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


128. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 13.23 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.26 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.09 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


109. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Augustin Bubník


70. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Václav Exner


114. Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 244/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Vlastimil Tlustý

(Jednání přerušeno v 16.22 hodin.)
(Jednání pokračuje v 16.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Korbel


112. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 17.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP