(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 484 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 484 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 156 pro něj vyslovilo 68 a 68 bylo proti.

 

(Ohlas v sále.)

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále dávám hlasovat o bodu 3. Doporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 485 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 485 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 80 a 52 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále bych doporučil hlasovat o bodu č. 5. Nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 486 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 486 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 156 pro něj vyslovilo 47 a 106 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále bych doporučil hlasovat o bodu číslo 8. Doporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 487 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 487 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 156 pro něj vyslovilo 79 a 73 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále navrhuji hlasovat o bodě č. 9. Tento nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 488 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 488 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 81 a 70 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále navrhuji hlasovat o bodu č. 17. Nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 489 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 489 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 157 pro něj vyslovilo 47 a 87 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Navrhuji dále hlasovat v bodu G o bodu č. 4 a 6 společně. Nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 490 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 490 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 157 pro něj vyslovilo 49 a 84 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále navrhuji hlasovat společně o bodech 10 až 16 v bodu G. Nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 491 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 491 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 158 pro něj vyslovilo 50 a 104 bylo proti.

 

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále navrhuji hlasovat o pozměňujících návrzích pana poslance Korbela bod F strana 26, tyto návrhy rozdělit. Zvlášť hlasovat o bodech 3 a 24 a následně potom jako celek o bodech 1 až 23 mimo bod 3.

Takže navrhuji hlasovat o bodu č. 3. Doporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 492 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 492 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 132 a 23 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále navrhuji hlasovat o bodu 24. Doporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 493 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 493 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 137 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nyní bych chtěl upozornit, že pokud byl přijat bod č. 3 v bodu F, je pozměňovací návrh pana poslance Macháčka v bodu B strana 25 nehlasovatelný.

Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sobotky, bod C.

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Počkejte, pane poslanče, avizoval jste, že nyní se bude hlasovat o všech ostatních návrzích pana poslance Korbela.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Omlouvám se. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 1 až 23 mimo bod 3, a to en bloc. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 494 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 494 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 156 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nyní bych upozornil, že pokud byl přijat bod č. 3 v bodě F, není pozměňovací návrh pana poslance Macháčka hlasovatelný.

Dále bych postoupil k pozměňovacím návrhům pana poslance Sobotky, bod C na straně 25. Doporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 495 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 495 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 pro vyslovilo 156 a jeden byl proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Následně jsou tady jako poslední pozměňovací návrhy pana poslance Recmana, bod D strana 25 a 26, kde v prvním bodě - jsou zde varianty A a B - bych navrhoval hlasovat orientačně o variantách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, asi nám nic jiného nezbývá. V hlasování pořadové číslo 496 prosím, aby se vyslovili ti, kteří podporují variantu A. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Michal Doktor: Nesouhlasím.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 496. Kdo podporuje variantu A? Hlasujeme v orientačním hlasování.

Pro variantu A se vyslovilo 29 poslanců a poslankyň.

 

V hlasování pořadové číslo 497 prosím, aby se vyslovili ti, kteří podporují variantu B.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Varianta B získala v hlasování pořadové číslo 497 podporu 129 poslankyň a poslanců.

 

Rozhodneme tedy nejprve o variantě B, a to v hlasování pořadové číslo 498, které zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Recmana? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 498 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 157 pro něj vyslovilo 136 a 8 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP