(16.20 hodin)

Poslanec Ladislav Korbel: Nyní navrhuji hlasovat o bodu 2, který nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 499 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 499 tento návrh byl(?) přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 38 a 116 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nyní budeme hlasovat o bodu č. 3, který nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 500 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 500 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 32 a 113 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nyní navrhuji hlasovat o pozměňujících návrzích obsažených v usneseních rozpočtového výboru č. 210, které nebyly dotčeny předchozími pozměňovacími návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Ladislav Korbel: Doporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 501 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 501 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 157 pro něj vyslovilo 155 a 11 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nyní bych doporučoval hlasovat o legislativních úpravách, které byly předneseny na začátku a doporučuji je.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 502 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 502 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 152 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: A nyní doporučuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ovšem pan předseda klubu ODS Tlustý má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové prosil bych desetiminutovou přestávku na poradu klubů.

 

(Jednání přerušeno v 16.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP