(10.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Procedura je zřejmá. Rozhodneme o ní - a poté na závěr o "áčku" jako celek - v hlasování pořadové číslo 366. Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 183 pro 158, nikdo proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal návrhy pod písmenem B.

 

Poslanec Miloslav Výborný: První pozměňovací návrh navrhuje vypustit článek 35, nový článek 35 samozřejmě, který navazuje na nový článek 68 a 75a.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že bude stačit asi jenom vždycky B1 atd., neboť text máme všichni před sebou. Byť děkuji, že se snažíte dát i věcný kontext.

Stanovisko pana navrhovatele? Záporné. Zpravodaje?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Zpravodaje přirozeně kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování číslo 367 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 182 pro 54, proti 122. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: B2. Hlasování číslo 368 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Hlasy: Stanoviska.) Stanoviska - pardon, toto hlasování prohlašuji za zmatečné, končím je. Omlouvám se.

Prosím stanovisko pana navrhovatele. Neutrální. Zpravodaj?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Kladné. To je vrácení zákonodárné iniciativy krajům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování číslo 369 o bodu B3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro 129, proti 42. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele k B3? Záporné. Zpravodaj? Kladné.

 

Hlasování číslo 370 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 182 pro 36, proti 120. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko navrhovatele? Nesouhlas. Zpravodaj? Souhlas.

 

Hlasování číslo 371 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 53, proti 120. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele? Záporné. Zpravodaj kladné.

 

Hlasování číslo 372 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Prosím o klid v jednacím sále.

Hlasování končí. Z přítomných 159 pro 23, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: B6. Stanovisko navrhovatele? Záporné. Zpravodaje? Kladné.

Je žádost o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

 

O návrhu B6 rozhodneme v hlasování 373, které zahajuji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 149 pro 23, proti 121. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: B7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele? Záporné. Zpravodaj? Kladné.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já jen navrhovatele upozorňuji, že se dostaneme do docela zajímavé komplikace, protože B7 je totožný návrh s jedním z návrhů ústavně právního výboru. Když ho teď odmítneme, tak jsem zvědav, jak to dopadne potom při hlasování o celku. (Poslanec Brožík z místa: Budeme hlasovat jako včera.) Nechci se přít, ale jestliže teď odmítneme B7, odmítneme tedy vypuštění dosavadního bodu 24, pak ho tam nemůžeme zařadit znovu jako v celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o chvilku strpení a děkuji panu zpravodaji za toto upozornění.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Je to jeden návrh, který je naprosto totožný s usnesením ÚPV. Jen tím vlastně doporučuji navrhovateli, zda by nechtěl mít kladné stanovisko, protože zdá se, že jeho slovo hodně platí ve sněmovně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vidím ještě faktickou, ale můžeme jenom k proceduře, pane kolego. Takže kolega Brožík faktická k proceduře.

 

Poslanec František Brožík: Myslím, že to je k proceduře. Jestliže jsme včera mohli jeden přijatý pozměňující návrh potom nahradit jiným, který ho vylučoval, tak je to dnes to samé.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To je bohužel také pravda. Nicméně je dobře na to upozornit před hlasováním a ještě jednou děkuji panu zpravodaji.

Stanovisko pana navrhovatele? Kladné. Zpravodaje? Kladné.

 

Hlasujeme o bodu B7 v hlasování číslo 374. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro 147, proti jeden. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s bodem B.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1, přičemž E2 už byl vlastně přijat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Stanovisko pana navrhovatele? Záporné. Zpravodaj? Také záporné.

 

Hlasování číslo 375 jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 22, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Před námi je pozměňovací návrh pana poslance Vojtěcha Filipa - legislativně technické upřesnění, které bylo dnes realizováno. (Hlasy: E3.) Omlouvám se panu poslanci Matulkovi, ještě E3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přiznám se, že i já jsem to na té sedmé straně přehlédl, a děkuji za upozornění. Takže budeme rozhodovat o návrhu E3. Stanovisko navrhovatele? Záporné. Zpravodaje? Rovněž záporné.

 

Hlasování číslo 376 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 21, proti 121. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pak je tu tedy onen pozměňovací návrh pod bodem C s upřesněním dnes předneseným.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele? Záporné. Zpravodaje?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Tlumočil jsem stanovisko ústavně právního výboru o záporném postoji tohoto garančního výboru k tomuto pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlasování číslo 377 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 150 pro 20, proti 120. Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP