(10.30 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Je to návrh pana poslance Petra Nečase, dnes legislativně technicky upřesněný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele je neutrální. Jaké je stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Nechci být napomínán, že zneužívám roli zpravodaje, ale zde si vysvětlení opravdu vyžaduje trochu více slov.

Moje stanovisko je v principu velmi pozitivní k tomuto návrhu, dokonce bych šel ještě dál, než šla vláda ve svém návrhu. A toto je v podstatě přijatý vládní návrh. Ale tlumočím stanovisko ústavně právního výboru, který mě zmocnil, abych jako zpravodaj seznámil sněmovnu s tím, že se dnes nedoporučuje tento návrh přijmout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanoviska jsou zřejmá.

 

Hlasování pořadové číslo 378 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 150 pro bylo 29, proti 76. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Byla odhlasována procedura, podle které nyní budeme hlasovat všech 18 pozměňovacích návrhů obsažených pod písm. A, s výjimkou bodu 17, protože ten už byl přijat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko navrhovatele je kladné. Jaké je stanovisko pana zpravodaje?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Říkal jsem na začátku, že si myslím, že to ústavně právní výbor mnoho nevylepšil, koncepce zůstala stejná, takže moje stanovisko je k některým návrhům neutrální, k některým záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Je zde další žádost o odhlášení. Prosím, abyste se zaregistrovali svými magnetickými kartami.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, já to jako zpravodaj a poslanec, když dovolíte, vidím tak, že jsem svůj úkol už téměř splnil, protože před vámi je hlasování pouze o tomto jediném komplexním pozměňovacím návrhu a potom o celku, a myslím si, že není třeba, abych setrvával u stolku zpravodajů. Přeji vám úspěšné hlasování. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Obstrukce je legitimní, parlamentní, je legitimní parlamentní způsob, jak vyjádřit svůj názor.

 

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 379. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 129 bylo pro 125, proti jeden. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Nejprve poprosím o nastavení kvora na ústavní většinu 120 poslanců.

Ještě jednou vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím všechny o novou registraci.

 

Přednesu závěrečný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 359, ve znění pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 380, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 128 pro hlasovalo 125, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 123.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, jak jsem avizovala dnes ráno, že bod 114, který je dalším bodem, který bychom měli projednávat, je možné projednat až po 12.00 hodině, budeme nyní projednávat první čtení návrhů zákonů podle schváleného našeho programu.

Dalším bodem tedy je

 

66.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona
o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech
/sněmovní tisk 449/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 449/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vlastimil Tlustý. (Hluk a pohyb poslanců po sále.)

Chtěla bych poprosit všechny poslance vracející se do sněmovny, aby tak činili tiše.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi odůvodnit návrh zákona, který, předpokládám, by uvítali všichni, i ti, co nebudou zcela souhlasit s důvodovou zprávou, kterou nyní přednesu.

Dovolím si jménem skupiny poslanců navrhnout nové znění tohoto zákona, a nové znění navrhuji proto, že současné znění zákona z roku 1951 prošlo řadou novel a je to text značně nepřehledný, takže nové znění je navrhováno z formálního důvodu proto, aby zákon o státních svátcích měl přehlednou podobu.

Jedinou věcnou změnou, která je v tomto novém znění zákona obsažena, je návrh, aby 17. listopad se stal státním svátkem.

Státní svátky každého státu mají vyjadřovat základní milníky, kterými se ubíral vývoj státu do jeho současné podoby. Mají připomínat občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost. Z tohoto hlediska je dosavadní výběr státních svátků téměř dokonalý. 5. červenec je přihlášením se ke křesťanské civilizaci, 6. červenec svátkem nejvyšší oběti, kterou může člověk přinést za své přesvědčení, 28. říjen vznik moderního samostatného státu a 8. květen ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva.

Schválením 17. listopadu jako státního svátku bychom dovršili tuto řadu o svátek boje za svobodu a demokracii, ocenili bychom tím přínos mladé generace, který spojuje obě výročí, která jsou se 17. listopadem spojena.

Zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, není v rozporu se zákonodárstvím Evropské unie a uzavřenými mezinárodními dohodami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP