(11.50 hodin)

Poslanec Václav Exner: Navrhuji, aby se odděleně hlasovalo také o bodu A10, protože k němu je konkurenční návrh pana poslance Kováčika.

Dále chci upozornit na to, že pozměňovací návrh pana poslance Výborného pod písm. I se vztahuje k bodu 45, který byl zahrnut do celkového hlasování pod písm. A. Je tedy nutné asi rozhodnout nejdříve o pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného a hlasovat o bodu 7 písm. a) buď po promítnutí nebo zamítnutí jeho změny, nebo samostatně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím, že pan zpravodaj akceptuje tyto připomínky.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za tyto připomínky. Pan kolega Exner má pravdu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Pokusím se je zopakovat, aby bylo jasné, jakým způsobem bude probíhat hlasování. Ještě pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, požádal bych, abychom hlasovali samostatně také o bodu A9 a o bodech B2 a B3 pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Samostatně A9, B2, B3. Ano. Dovoluji si přednést postup procedury. Nejprve rozhodneme hlasováním o pozměňovacím návrhu A4 zaprvé, poté o bodu A6, pak bychom měli rozhodnout samostatně o bodech A9, A10, pak bychom se měli vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Výborného, který směřuje k bodu A7, tím musíme začít, tím začneme, potom o zbytku A, poté by mělo být B jako celek, poté by mělo být hlasování...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se. Pan poslanec Kocourek vznesl B2, B3 samostatně a zazněl i návrh na A9 a A10 samostatně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to jsem říkal. Potom B2, B3 samostatně, pak zbytek "béčka", potom pozměňovací návrh pana poslance Sehoře, potom usnesení pod písm. c), a pokud budou přijaty, nebudou hlasovatelné návrhy pod písm. f) a g). A potom další. Je s tímto souhlas?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je tu relevantní připomínka legislativy. Pane předsedající, omlouvám se. Pan poslanec Exner mě svou logikou zmátl a já jsem mu uvěřil, že má pravdu. Skutečnost je taková, že pozměňovací návrh pana poslance Výborného, který § 45 rozšiřuje o § 9 A), může být do bodu 45 zařazen pouze tehdy, bude-li schválen tento § 9 A). To znamená musíme o návrhu pana poslance Výborného hlasovat až poté, co přijmeme usnesení 153.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Teď v tuto chvíli doufám marně. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: V tom případě mi připadá logické o bodu 7 hlasovat poté, co přijmeme předchozí věci, které ho podmiňují, včetně návrhu pana poslance Výborného.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V tomto případě nesouhlasím. O bodu 7 můžeme hlasovat v zásadě kdykoliv a rozšířit ho o § 9 A), protože i kdybychom nepřijali § 9 A), nic nám nebrání hlasovat o bodu 7, ale přijmeme-li § 9 A), musíme pak rozšířit bodu 45.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, aby nebylo pochyb. Prosím vás, abyste ještě jednou přednesl postup, podle kterého budeme hlasovat. Nechám odhlasovat, aby se sněmovna vyjádřila, a budeme poté postupovat tak, jak se sněmovna usnese. Ještě pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Chtěl bych jenom poprosit pana zpravodaje, aby když uvádí postup, jak se bude hlasovat, aby uváděl písmena, jak jsou uvedena v tisku, a nikoliv odkaz na poslance. Těžko se v tom orientuje. Kdybys mohl vždycky říkat písmeno a číslo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan zpravodaj ještě jednou přednese proceduru. Ještě pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, domnívám se, že mezi body A10 a D by mělo být rozhodnuto nejprve orientačním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím zpravodaje. Prosím všechny, aby ho bedlivě sledovali, protože pak nechám hlasovat o jím navržené proceduře.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Aby nebylo pochybností. O bodu A7, který tady byl předmětem diskuse - ještě jednou děkuji panu poslanci Exnerovi - navrhuji, abychom hlasovali jako o posledním hlasování. Pak bude nepochybné, že bude zahrnovat všechny schválené či neschválené pozměňovací návrhy. To znamená, navrhuji o bodu A7 hlasovat samostatně a úplně naposled.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane zpravodaji, staňte se autoritou pro toto hlasování a stanovte postup.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Proto bod A7 navrhuji hlasovat úplně naposled.

Pane místopředsedo vlády, prosím, pokud chcete vstoupit do diskuse, rád vám uvolním svůj stolek.

Bod A10 je v konkurenci s návrhem pana poslance Kováčika. Padl zde návrh, abychom o něm hlasovali samostatně. Pan poslanec Kováčik žádá, abychom rozhodli orientačním hlasováním. Domnívám se, že můžeme hlasovat o bodu A10, pokud nebude přijat, budeme hlasovat potom o návrhu poslance Kováčika. Pokud bude přijat návrh pana kolegy Kováčika, bude nehlasovatelný. To je návrh zpravodaje k tomuto postupu.

Chcete celou proceduru zopakovat?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, celou proceduru a já ji nechám odhlasovat, aby nebylo pochyb, jak postupovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Budeme hlasovat samostatně o bodech A4 zaprvé, A6, A9, A10, v tomto pořadí. O bodu A7 budeme hlasovat až na závěr hlasování. Poté budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru č. 113, o celém bodu A. Poté budeme hlasovat o bodech B2 a B3, poté budeme hlasovat o celém písmenu B. Poté budeme hlasovat o návrhu kolegy Sehoře, což je pozměňovací návrh k písm. C, poté budeme hlasovat o písm. C, poté budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Výborného písm. I, poté budeme hlasovat o písm. H a ostatní pozměňovací návrhy v tuto chvíli buď budou nehlasovatelné, anebo o nich dále budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 208. Kdo je pro takto stanovenou proceduru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Postupujeme tedy podle návrhu stanoveného zpravodajem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP