(16.20 hodin)

(Po krátké poradě místopředsedů Buzkové, Langra a Grosse.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa a chvíli mi věnovali pozornost.

Vzhledem k tomu, že problém, který jsme řešili, je poněkud nezvyklý, požádala jsem o konzultaci kolegu Grosse a kolegu Langra, a dospěli jsme ke shodnému stanovisku, že byl dán dostatečný prostor bezprostředně po hlasování, námitka nebyla vznesena po hlasování bezprostředně, já tedy v tuto chvíli nedám hlasovat o námitce proti hlasování. Pokud někdo z poslanců přednese námitku proti tomuto postupu předsedajícího, o této námitce hlasovat dám. Toto je konečné stanovisko.

Vidím přihlášku předsedy klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, já vznáším námitku proti postupu předsedající, protože je pravda, že nebyla vznesena námitka okamžitě po hlasování, ale je pravda, že není možné, aby předsedající a dva místopředsedové rozhodli, co jindy rozhodujeme běžně hlasováním ve sněmovně. Takže já trvám na tom, aby se o té námitce rozhodlo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, já dám v tuto chvíli hlasovat o námitce pana poslance Filipa proti postupu předsedající schůze. Pokud tato námitka bude schválena, bude se tímto hlasováním řídit.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 327 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou… (Předsedající místopředsedkyně Buzková reaguje na žádost o novou registraci.) Dobrá, já hlasování pořadové číslo 327 prohlašuji za zmatečné, nechám je doběhnout, poté vás všechny odhlašuji a prosím a novou registraci.

 

O námitce pana poslance Filipa budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 328, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Filipa? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 158 pro bylo 82, 44 bylo proti, námitka pana poslance Filipa byla přijata.

 

Já tím vyhovím námitce pana poslance Sehoře proti hlasování, ale prosím, aby bylo pro stenozáznam uvedeno, o jaké číslo hlasování jde - bohužel to nevím, vím, že se věcně jednalo o hlasování o přijetí návrhu zákona o dani silniční jako celku, ale prosila bych navrhovatele, aby upřesnil číslo hlasování, proti kterému vznáší námitku, o které rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Karel Sehoř: Jedná se o hlasování pořadové číslo 326.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře.

 

V hlasování pořadové číslo 329, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Sehoře. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 329 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 73 a 62 bylo proti. Konstatuji tedy, že s námitkou pana poslance Sehoře nebyl vysloven souhlas.

 

V tuto chvíli poprosím pana zpravodaje Vnoučka, vzhledem k tomu, že došlo ke značně vypjaté situaci, aby mi laskavě sdělil, v jakém stadiu projednávání bodu v současné chvíli jsme. Přiznám se, že si v tuto chvíli nejsem jista, zde byla ukončena rozprava ve třetím čtení.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, k návrhu novely zákona o cestovních náhradách byly podány tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh pod bodem A1 a A2 byly projednány na schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a doporučuji, aby se o těchto bodech hlasovalo souběžně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, děkuji, ale já bych vás poprosila, jestli byste mohl oznámit, zda předtím než bylo jednání přerušeno v důsledku procedurální námitky poslance Sehoře, byla uzavřena rozprava ke třetímu čtení.

 

Poslanec František Vnouček: Byla uzavřena rozprava, nikdo se nepřihlásil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, prosím vás tedy, abyste přednesl návrh procedury, a poté předkládejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřete.

 

Poslanec František Vnouček: Pozměňovací návrhy byly předány formou sněmovního tisku 242/4 a navrhuji, aby pozměňovací návrh pod bodem A1 a A2 byl hlasován dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Vyslechli jste návrh procedury. Pokud není námitek proti této proceduře, rozhodneme o ní hlasováním pořadové číslo 330, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 330 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 155 pro něj vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

Pane poslanče, předkládejte prosím jednotlivé návrhy a vyjádřete se k nim před hlasováním.

 

Poslanec František Vnouček: Pozměňovací návrh pod písmenem B byl přidán ve druhém čtení a stanovisko zpravodaje je negativní a navrhovatele je rovněž negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 331 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 155 vyslovilo 16 a 114 bylo proti.

 

Poslanec František Vnouček: Byly vyčerpány všechny tři pozměňovací návrhy, navrhuji proto hlasovat o novele jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O všech návrzích tedy bylo hlasováno - hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pokud už mě nemate rozum, tak o pozměňovacích návrzích A1 a A2 nebylo hlasováno vůbec. Odhlasovali jsme totiž pouze proceduru, a potom se hovořilo o bodu B. Takže je třeba hlasovat ještě o pozměňovacích návrzích A1 a A2.

 

Poslanec František Vnouček: Já jsem navrhoval, aby body A1 a A2 byly hlasovány dohromady.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP