Předpis 219/2009 Sb.

Citace219/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka66 (20. 7. 2009)
Účinnostod 1. 9. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
560 Novela z. o advokacii

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 219/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
Vztahuje se k
85/1996??Zákon o advokacii 
85/1996??Zákon o advokacii 
85/1996??Zákon o advokacii 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
Vztahováno k
85/1996??Zákon o advokacii 
244/1996??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád) 
265/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb. 
317/2009??Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)