Předpis 468/2011 Sb.

Citace468/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka160 (30. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
347 Novela z. o elektronických komunikacích
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 468/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů1


ISP (příhlásit)