Předpis 129/1967 Sb.

Citace129/1967 Sb.
NázevVyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
Částka47 (28. 12. 1967)
Účinnostod 1. 1. 1968, zrušeno dnem 1. 7. 1972

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
32/1972rušíVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 


ISP (příhlásit)