Předpis 36/1966 Sb.

Citace36/1966 Sb.
NázevZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
Částka14 (20. 6. 1966)
Účinnostod 20. 6. 1966

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
77/1945rušíDekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě 
78/1945rušíDekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků 
109/1945rušíDekret presidenta republiky o řízení výroby 
118/1945rušíDekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství 
147/1945rušíZákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku 
203/1948rušíZákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby 
274/1948rušíZákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska 
313/1948rušíZákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu 
9/1953rušíVládní nařízení o hlavních energeticích 
83/1958novelizujeZákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru 


ISP (příhlásit)