Předpis 186/1960 Sb.

Citace186/1960 Sb.
NázevZákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
Částka82 (28. 12. 1960)
Účinnostod 28. 12. 1960, zrušeno dnem 1. 9. 1984
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
22 Vládní návrh zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1922rušíZákon, jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji 
252/1923rušíZákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb.z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé 
129/1949rušíVládní nařízení o zřizování a činnosti sdružení rodičů a přátel školy 
196/1949rušíZákon o soukromém vyučování v oboru umění 
108/1952rušíVládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských 
31/1953rušíZákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) 
80/1953rušíVládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol 
Derogace pasivní
63/1978novelizujeZákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol1
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních2
77/1978novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve školství3
39/1980novelizujeZákon o vysokých školách4
29/1984rušíZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)5


ISP (příhlásit)