Předpis 19/1966 Sb.

Citace19/1966 Sb.
NázevZákon o vysokých školách
Částka7 (30. 3. 1966)
Účinnostod 1. 5. 1966, zrušeno dnem 1. 9. 1980
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
70 Vládní návrh zákona o vysokých školách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
58/1950rušíZákon o vysokých školách 
28/1957rušíNařízení o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek 
7/1958rušíVládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské 
94/1961rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 
112/1962rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol 
113/1962rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti 
Derogace pasivní
163/1969novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách1
18/1976novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb.2
39/1980rušíZákon o vysokých školách2


ISP (příhlásit)