Předpis 32/1972 Sb.

Citace32/1972 Sb.
NázevVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Částka12 (26. 6. 1972)
Účinnostod 1. 7. 1972, zrušeno dnem 1. 1. 1976

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1960novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
119/1962rušíVyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 
167/1964rušíVyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 
129/1967rušíVyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
139/1968rušíVyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem 
32/1972novelizujeVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
32/1972novelizujeVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
90/1975rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
103/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích 
68/1979novelizujeZákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
69/1981novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 
34/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)