Předpis 164/2019 Sb.

Citace164/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka71 (1. 7. 2019)
Účinnostod 1. 1. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
204 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 164/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
259/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
92/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
136/2021novelizujeZákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů1


ISP (příhlásit)