Stenografický zápis 23. schůze, 22. září 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 11:43 hod.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno od 11.47 do 11.48 hodin.)


102. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Pavel Suchánek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Vladimír Koníček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Květa Matušovská


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Novosad
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec František Novosad
Poslankyně Miloslava Vostrá


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze /sněmovní tisk 330/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Kubata
Poslankyně Miloslava Vostrá


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra, podepsaná v Rijádu, Království Saudské Arábie dne 22. února 2011 /sněmovní tisk 316/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec David Vodrážka


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011 /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Vodrážka


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bauer


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Rom Kostřica


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru /sněmovní tisk 389/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Rom Kostřica


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jaroslav Eček
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Holík


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011 /sněmovní tisk 417/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Andrýsová


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Kristýna Kočí


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Jana Fischerová


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011 /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 27. května 2011 /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011 /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec David Vodrážka


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011 /sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Gabriela Pecková


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011 /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Renáta Witoszová


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011 /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Kateřina Konečná


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Václav Kubata
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 13.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


117. Ústní interpelace

Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Dědič
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Dědič
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bauer
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bauer
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Josef Nekl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Josef Nekl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Čechlovský
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Čechlovský
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Chvojka
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Braný
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Petr Braný
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Alena Hanáková
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Bureš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Bureš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec František Novosad
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Šulc
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jiří Šulc
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Igor Svoják
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Igor Svoják
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Jan Čechlovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Čechlovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek


105. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 367/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Cempírek


106. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 394/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Dědič
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


107. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 /sněmovní tisk 461/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Dědič


108. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 /sněmovní tisk 462/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Dědič


109. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 419/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Vidím


110. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 /sněmovní tisk 424/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Jan Vidím


111. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 /sněmovní tisk 420/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Plachý
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP