Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. září 2011 v 11.43 hodin
Přítomno: 149 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den přerušené 23. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami, a chci oznámit, že náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na předchozí mimořádné 24. schůzi. Chci potvrdit též, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 24. schůzi.

Dnešní jednání zahájíme projednáváním bodů z bloku smlouvy druhé a první čtení, odpoledne se budeme věnovat bodu 117, což jsou ústní interpelace. V případě, že nebudou projednány body z bloku smlouvy a druhé a první čtení, budeme v 18. hodin pokračovat v jejich projednávání. Poté se budeme věnovat případně bloku zpráv, návrhů a dalším.

Hlásí se pan poslanec Pavel Suchánek. A ještě vás seznámím s právě doručenou omluvou. Pan poslanec Smutný se omlouvá z dnešního jednání ze zdravotních důvodů v době od 14 do 17 hodin.

Prosím, slovo má pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl požádat Sněmovnu o zařazení jako bodu číslo jedna dnešního jednání původní bod číslo 102 a je to časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Zazněl zde návrh na pevné zařazení bodu, tak jak jej identifikoval pan poslanec Suchánek. Já o tomto zahájím hlasování. Ještě jednou vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Nyní už můžeme hlasovat o návrhu, tak jak jej zde pan poslanec Suchánek přednesl.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro jeho návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 83 z přihlášených 119 poslanců pro 92, proti 3. Návrh byl přijat a dojde tedy k této změně programu, kterou jsme si takto schválili.

 

S ohledem na to, že to byla změna okamžitá, nepředpokládaná, musím vyhlásit krátkou, velmi krátkou technickou přestávku, ve které bude aparátem doručena prezidiálka k tomu, abychom bod mohli otevřít a začít o něm jednat. Budou to zhruba dvě minuty.

 

(Jednání přerušeno od 11.47 do 11.48 hodin.)

 

Kolegyně a kolegové, myslím, že to ani ty řečené dvě minuty nebyly. Budeme se tedy zabývat bodem

 

102.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a střednědobého
výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru. Je to usnesení číslo 168 z 18. schůze výboru ze dne 24. srpna tohoto roku. Předložený návrh uvede předseda výboru Pavel Suchánek a já mu dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní řídící. Já bych chtěl jen požádat Sněmovnu, aby přijala návrh rozpočtového výboru z 18. schůze ze dne 24. srpna k časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a aby ho schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím pana předsedu, aby se mnou sledoval u stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu. Tu tímto otevírám. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku a nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Končím tedy i podrobnou rozpravu a ptám se pana zpravodaje, zda chce přednést závěrečné slovo, případně nás seznámit s usnesením. Nic takového. Čili ještě jednou opakovaně přivolám naše kolegy a připravíme se k hlasování o návrhu, tak jak byl zde zpravodajem přednesen.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 84 z přihlášených 126 poslanců pro 93, proti 5. Tento návrh byl přijat. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Hlásí se pan poslanec Koníček. Dávám mu slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP