(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, zaznamenala jsem tyto požadavky. Prosím, má ještě někdo jiný požadavek, abychom mohli začít hlasovat? Zdá se, že ne.

 

Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 z přihlášených 151 pro 136, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 z přihlášených 151 pro 121, proti 12. Také tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh na přikázání výboru byl návrh na přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 81 z přihlášených 151 pro 96, proti 34. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zde zazněl návrh navrhovatele, pana poslance Husáka, na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 82 z přihlášených 151 pro 65, proti 61. Tento návrh byl zamítnut.

 

Já tedy končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. Končím také tento jednací den.

Zítra se sejdeme v 9 hodin na mimořádné 24. schůzi. Přeji vám krásné odpoledne.

 

(Schůze byla přerušena v 16.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP