(17.50 hodin)
(pokračuje Čechlovský)

Jsem si vědom toho, že nám Evropská unie jednoznačně nadirigovala, jak má vypadat náš energetický mix, tedy kolik elektřiny musíme vyrobit z alternativních zdrojů, které si unie zamilovala. A uvidíme, co bude příště.

Nicméně k bioplynovým stanicím. Chci se zeptat, jaký je aktuální vývoj situace kolem bioplynových stanic. Chtěl bych, je-li to možné, vědět konkrétní čísla, která se týkají jejich počtu a toho, co by to mohlo znamenat v ceně elektřiny pro domácnosti i pro podnikatelskou sféru v naší republice už v příštím roce. A potom mě, a to je to asi nejhlavnější, zajímá, co s touto situací, kterou vaše ministerstvo označilo za poměrně vážnou, hodláte v nejbližší době dělat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a předám slovo panu ministrovi.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, co se týká konkrétních čísel, tak bych chtěl zrekapitulovat, že na konci minulého roku měly bioplynové stanice připojené do elektrické sítě v České republice instalovaný výkon 84 megawattů. Už v červenci tohoto roku jejich celkový výkon narostl na 128 megawattů instalovaného výkonu, tedy o třetinu, a to za pouhých sedm měsíců. Současně je do konce letošního roku pro bioplynové stanice rezervovaný výkon dalších 222 megawattů a na konec následujícího roku dokonce je rezervovaný výkon 423 megawattů. To by znamenalo, že už na konci příštího roku by celkový výkon bioplynových stanice dosáhl vyšší hodnoty, než jakou národní akční plán pro obnovitelné zdroje stanovil jako optimální až pro rok 2020. V praxi to znamená, že by podpora bioplynových stanic už v příštím roce stála o 4,6 mld. korun víc, než kolik vyplývá z národního akčního plánu.

Příčinou současného stavu, který je třeba změnit, je neexistence centrálního registru plánovaných energetických zdrojů, nekoordinace dotačních programů, deformace trhu s energetickými zdroji a snaha o podporu zemědělské politiky i prostřednictvím energetiky. Naším cílem je dostat vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů do souladu s národním akčním plánem a ten je připravený tak, aby nás do roku 2020 přivedl k cíli, to je vyrábět 13,5 % energie z obnovitelných zdrojů. A to tak, abychom naplnili požadavek pro Českou republiku, který je stanoven v příslušné směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán přitom počítá s vyváženou podporou různých obnovitelných zdrojů, s podporou, která je jak ekologicky, tak ekonomicky a technologicky efektivní.

Rozdíl v otázce bioplynových stanic oproti oblasti solárních elektráren je zásadní. Solární elektrárny jsme řešili opravdu v hodině dvanácté a teď na problémy spojené s bioplynem upozorňujeme, doufám, zavčasu, tak aby je bylo možné hladce vyřešit a najít pro jejich řešení vhodné legislativní i nelegislativní nástroje. V praxi to znamená, že skončí investiční podpora pro výstavbu bioplynových stanic. V případě Ministerstva průmyslu a obchodu jsme zastavili jejich podporu v rámci programu Eko-energie, který se teď zaměří zejména na energetické úspory, protože právě v úsporách je v České republice stále ještě velký potenciál. Současně s tím se zavede důsledná koordinace zpracování žádostí o dotace z evropských fondů napříč příslušnými resorty. Počítáme s přehodnocením a striktním nastavením provozní podpory pro výkup energie z bioplynových stanic. Legislativní opatření jsou už připravena a jsou součástí projednávaného návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu také finančními, legislativními a věcnými opatřeními chce zamezit spekulativním rezervacím příkonů pro obnovitelné zdroje. V neposlední řadě také vznikne zmíněný centrální registr energetických zdrojů. Všechna tato opatření zabrání případnému dalšímu skokovému nárůstu cen elektřiny kvůli bioplynovým stanicím, ale zároveň nás stále bezpečně a ekonomicky smysluplně přivedou k tomu, abychom v roce 2020 plnili kritérium 13 % energie z obnovitelných zdrojů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nevím, jestli pan poslanec bude chtít doplnit ještě svou otázku. Máte ještě čas, prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji. Já bych se chtěl v doplňující otázce vrátit vlastně na začátek svého prvního dotazu. My teď tady totiž podobnou situaci řešíme podruhé. Je to asi tak rok, kdy jsme tady diskutovali o budoucnosti české energetiky, protože v ní pulzují výkony dodávané solárními elektrárnami a každý tento impuls mohl stát rodinu i podniky docela pěkný balík. To znamená, že jsme vyřešili fotovoltaiku, a teď si můžeme zakládat na další problém, tentokrát s bioplynovými stanicemi. Vypadá to, že podpora obnovitelných zdrojů, ke které jsme se zavázali Evropské unii, nám zatím přináší obnovitelné problémy.

Energetika je rozhodně silnou součástí našeho průmyslu, a to nejen proto, že zásobujeme ekonomiku energií, ale také proto, že energetické strojírenství nebo naše firmy patří mezi významné světové dodavatele. Ale bohužel tyhle firmy musí doplácet na podnikání jedné konkrétní skupiny -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, čas.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Takže dotaz: Myslíte si, že můžete zaručit, vaše ministerstvo, vy, že tady příští rok nebudeme stát před stejným problémem s nějakým dalším podporovaným obnovitelným zdrojem?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám ještě slovo panu ministrovi, aby mohl odpovědět.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Já se pokusím zrekapitulovat, že právě i v těchto souvislostech Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo zcela nový zákon o podporovaných zdrojích energie a tato novinka zejména přímo propojuje národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který má plnit onen zmíněný cíl 13 % v roce 2020, s jejich podporou. Pokud některý zdroj výrazně převýší hodnotu doporučenou v tomto národním akčním plánu pro daný rok, potom na následující rok už Energetický regulační úřad podporu pro tento typ zdroje nebude vypisovat. Do budoucna už také budou podporovány pouze ty zdroje, které budou energeticky a ekonomicky nejefektivnější.

Kromě toho tento zákon, mimochodem, který budeme zítra projednávat ve druhém čtení, přináší další řadu změn, které by měly pomoci obnovitelné zdroje udržet v tomto ohledu pod kontrolou. Zároveň ale nová pravidla zajistí garantovanou návratnost investic do obnovitelných zdrojů energie v délce maximálně 15 let, ale už ne pokud možno kratší, tak jak tomu bylo například u zmíněných solárních elektráren a nebo hrozilo riziko u bioplynových stanic.

Jen připomenu, že náš závazek vůči Evropské unii, a to spotřebovávat maximálně 13 % energie z obnovitelných zdrojů, bude díky tomuto novému zákonu naplněn, ale už pokud možno bez výdajů, které nejsou zcela obhajitelné ve smyslu cen pro naše spotřebitele. Tedy jinými slovy: Snažíme se v tomto ohledu hlídat situaci tak, aby byla jak pro splnění našeho závazku, tak únosná pro naše spotřebitele energií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP