(17.40 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Tento investiční záměr bude následně zaslán na Ministerstvo dopravy k posouzení a schválení a v této věci město pomoci nemůže, ale může pomoci samospráva při majetkoprávní přípravě stavby a následně úzké spolupráci ŘSD, to znamená v té části po předložení studie, kdy budeme hledat mimorozpočtové finanční prostředky na tuto stavbu. To znamená, že v této části je to možnost pro zastupitelstvo a obec samotnou, a druhá je samozřejmě možnost podpořit Ministerstvo dopravy při navýšení rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude chtít paní poslankyně ještě reagovat? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ještě jednou děkuji panu ministrovi za ta slova, i když mě úplně až tak moc nepotěšil. Ale vím, že opravdu je potřeba navýšit celkově právě rozpočet na infrastrukturu. To všechno víme. Ano, vím, že včera se ty 4 mld. někde našly, a že se něco najde pro Havlíčkův Brod v to pevně věřím.

Na závěr bych vás chtěla, pane ministře, velice srdečně pozvat do našeho města, už tam někteří ministři dopravy předtím byli, a opravdu se vám budu jako bývalá starostka taky velice věnovat, provedu vás tam. A páteční odpolední doprava, hlavně abychom to projeli. Děkuji. (Veselost zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Čili to už nebyl dotaz. To bylo domlouvání rande. (Veselost v sále.) Pan ministr přijímá a už nebude nijak reagovat.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Koníček, který se obrací na pana ministra Miroslava Kalouska, který je ovšem omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane nepřítomný ministře, dopoledne jsme tady ve Sněmovně měli projednávání nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky v průběhu českého předsednictví a v české armádě. Pane ministře, vy máte ve své působnosti obdobný případ. V rámci projektu Státní pokladna bylo nakoupeno skoro 6 tisíc, podle údajů z ministerstva přesně 5 917 licencí programu SAP v celkové hodnotě 396 mil. korun bez DPH. Podle sdělení pracovníků Ministerstva financí při projednávání informace o průběhu projektu je aktuálně využíváno asi 2 100 těchto licencí. Skoro čtyři tisíce licencí někde leží ve sklepě a sedá na ně prach.

Ptám se vás, pane ministře, bylo nakoupení takového množství licencí hospodárné? Nevynaložilo Ministerstvo financí neúčelně částku přes 200 mil. na pořízení licencí, které nikdo nepoužívá? Kolik platí ročně ministerstvo za údržbu těchto nepoužívaných licencí? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Odpovězeno vám bude písemně.

Pan poslanec Jan Chvojka svou interpelaci stáhl, a proto nyní vystoupí pan poslanec František Novosad, který se ve své interpelaci obrací na paní vicepremiérku Karolínu Peake, která je nicméně také z dnešního jednání omluvena. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. I když zde paní místopředsedkyně není, svoji interpelaci přednesu.

Vážená paní místopředsedkyně, obracím se na vás v souladu s ustanovením článku 53 Ústavy České republiky a § 110 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s interpelací ve věci boje proti korupci. V poslední době se objevila celá řada podezření na korupční jednání ve státní správě. Tato podezření se týkají i členů vlády, v níž zastáváte funkci místopředsedkyně pověřené vedením výboru pro boj s korupcí.

S ohledem na tuto skutečnost mi dovolte, vážená paní místopředsedkyně, abych se vás zeptal, nakolik razantně se chystáte skutečně proti korupci postupovat, zda se hodláte zabývat i podezřeními na korupci členů současné vlády a zda jste již v této věci podnikla nějaké konkrétní kroky. Pokud jste zatím žádná opatření nepřijala, prosím vás, abyste mi přiblížila časový harmonogram práce vašeho výboru a eventuálně jeho strategii v postupu proti korupčním kauzám z posledních období. Děkuji vám předem za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, bude vám odpovězeno písemně. A nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Paroubek, ve které se obrací v kauze ProMoPro na pana ministra Miroslava Kalouska, který je omluven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, musím říct, že jste včera odpoledne, když jsem vás dvakrát potkal na chodbách Poslanecké sněmovny, byl poněkud veselý, a říkám to proto, protože slova pana poslance doktora Ratha v tomto směru jsou v některých médiích, snaživých médiích ve vztahu k vládě zpochybňována. Hvízdal jste. Nevím, jestli Poslanecká sněmovna je tím správným místem, kde se má hvízdat. Nehvízdal jste na prsty, ale hvízdal jste na píšťalku. Zřejmě jste už na chodbě oslavoval předem projednání státního rozpočtu ve vládě. Pak jste profackoval občana - nevím, zda to je ta správná metoda, abyste každého svého kritika fackoval, jestli je to správný přesvědčovací argument.

Ale nyní k meritu věci. Vámi řízený úřad, konkrétně finančně analytický útvar Ministerstva financí, podal trestní oznámení na majitele firmy ProMoPro a dále nezjištěné pachatele ve věci podezřelých finančních operací, které jsou spojeny s platbami státu ve prospěch této firmy. Vzhledem k tomu, že se jak někdejší místopředseda vlády pro evropské záležitosti a dnešní ministr obrany Vondra, tak premiér Nečas dovolávají nejasností v celém případu, žádám vás, pane ministře, abyste nás seznámil se všemi možnými informacemi, které vedly vámi vedený úřad k podání trestního oznámení v této věci.

Žádám vás také, pane ministře, jako někdejšího ministra financí vlády Mirka Topolánka o váš názor na odpovědnost za přípravu a průběh českého předsednictví v Radě Evropské unie, kterážto otázka musela být předmětem jednání vlády, které jste byl členem, tedy zda je možné vyvodit odpovědnost za případné finanční nesrovnalosti vůči tehdejšímu vedoucímu Úřadu vlády České republiky a nebo vůči tehdejšímu místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti.

A zcela v závěru bych chtěl dodat: Přátelské otázky ze strany poslanců vládní koalice na ministry vládní koalice mají samozřejmě účel nepřipustit mnoho interpelací (upozornění na čas.) ze strany poslanců opozice. Já všechny, všech pět interpelací, které jsem tady nemohl říci, podám zítra písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Šulc, který se obrací ve své interpelaci na pana ministra Tomáše Chalupu, který je nicméně omluven z důvodu zahraniční cesty, takže vám bude odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Šulc: Hezký podvečer. Paní předsedající, dámy a pánové, já spíš navážu na tu svoji interpelaci předtím, kdy po mně následoval kolega Hulinský a vyčetl poslancům ODS, že zdržují s interpelacemi na koaliční ministry. Rád bych mu prostřednictvím předsedající vzkázal, že to je velmi extenzivní výklad demokracie, že můžou podávat interpelace pouze poslanci opozice, a to ČSSD, což je údajně tedy demokratická strana. Myslím si, že by v tom případě měli navrhnout změnu jednacího řádu, že opozice může dávat interpelace, všichni ostatní nikoliv.

A protože tady pan ministr, kterého jsem chtěl veřejně oslovit, není, tak na důkaz toho, že to tak není s tím zdržováním, se interpelace vzdávám. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Krásná minuta dvanáct vteřin, máme k dobru. Vystoupí pan poslanec Jan Čechlovský, který se obrací ve své interpelaci na pana ministra Martina Kocourka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně. Pan ministr Kocourek tady je, takže já si interpelaci načtu, vážená paní předsedající.

Vážený pane ministře, vaše ministerstvo nedávno varovalo, že naší republice hrozí možná další výrazné zdražení elektrické energie, a to pěkně prosím znovu kvůli podpoře obnovitelných zdrojů. Tentokrát to nejsou solární elektrárny, tentokrát jsou to bioplynové stanice. Výstavbu bioplynových stanic u nás podporují, nebo alespoň donedávna podporovaly minimálně dva dotační programy - jeden na vašem ministerstvu, druhý na Ministerstvu zemědělství. Musím říct, že tady vidím paralelu se slunečními elektrárnami, jejichž výstavbu jsme jako stát nejdříve podporovali, abychom to záhy zrušili a abychom ještě potom museli poměrně rychle řešit problémy, které dramatický vývoj solárního inženýrství našemu hospodářství přinesl. V případě solárních elektráren hrozilo skokové zdražení pomalu v řádech desítek procent. Já pevně doufám, že v tomto případě taková hrozba nehrozí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP