(16.20 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Na druhou stranu bych chtěl také říct tu druhou věc. Pokud se podíváte všude kolem nás, tak k tomu, abychom mohli učinit a mohli zrealizovat PPP projekt, tak je k tomu několik věcí, které předtím musíme zrealizovat: transformace ŘSD do akciové společnosti a nebo se domluvit s Ministerstvem financí, které by mělo dát garanci. V tuhle chvíli garance ze strany Ministerstva financí nejsou podporovány, tzn. pokud má být dána garance takovýmto projektům, je nutné, abychom opravdu přišli s řešením, které je jednodušší, ale bude trvat do roku 2013, kdy chceme ztransformovat Ředitelství silnic a dálnic a využít tedy stavby, které budou vloženy do této akciové společnosti, na garance pro ty poskytovatele, kteří dalších 30 let PPP projekt chtějí financovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď ještě pan poslanec Braný, prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Pane ministře, děkuji za odpověď. Přesto ještě bych chtěl zdůraznit, že jednání je velmi složité a mělo by nás těšit, že jsme my lépe na tom než jinde.

Ale moje otázka zní - jestli mám dobrou informaci, údajně se máte zúčastnit jednání Asociace krajů v Českých Budějovicích. Tak když tam pojedete, tak za prvé doporučuji, a vím, o čem hovořím - dejte si hodinu takového fóra, abyste projel Budějovicemi včas na místo určení. Uvidíte, jaká je tam krásná doprava a zhoršuje se to rok od roku. Ale moje otázka zní, jestli si najdete čas s vedením města si sednout, ale zejména jít se podívat ne na místo, kde by ten obchvat tzv. měl probíhat, ale zejména to necelé dvoukilometrové zapuštění do země. Protože byl byste jeden z prvních ministrů, který by se přišel podívat na místo, ne když je něco hotovo, a stříhat pásku, ale abyste se podíval do místa samotného, co to znamená ten zářez do prostoru v Českých Budějovicích a utlumení vývoje města na jednu stranu.

Takže ještě jednou, jestli mi odpovíte, vám děkuji. A kdybyste to nepočítal, tak moje otázka zní, jestli byste to mohl ve svém nabitém programu udělat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak ještě jednou pan ministr dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Pane poslanče, já v první řadě děkuji za ten dotaz. Zítra opravdu pojedu do Českých Budějovic, do Jihočeského kraje, ale budeme se věnovat zejména dopravě železniční právě proto, abychom byli schopni případně dojít k nějakému konsenzu nebo jednat o případné kompromisní variantě v železniční regionální přepravě. Ale chtěl bych slíbit, tak jako mnoha jiným krajům a tak jak v mnoha krajích jsem již osobně byl, že do Jihočeského kraje přijedu a budu se celý den pilně věnovat opravdu výstavbě dopravní infrastruktury. Samozřejmě že dálnice D3 bude jedním z hlavních bodů celého toho setkání. Ale samozřejmě budeme probírat i další témata, která se s krajem spojují. A to určitě je možné slíbit řekněme v rámci měsíců, tak abychom to zkomunikovali a přijeli o tom jednat.

Druhá věc je, že byť to zní negativně, tak stále bych chtěl aspoň nějakou řekněme pozitivní zprávu poslat do kraje. Opravdu tam ta finanční alokace není malá a stavba, pokud bude posunuta jenom kvůli stavebnímu povolení do druhého čtvrtletí 2013, tak i to je řekněme po těch dvaceti letech něco, co se dá v tuhle chvíli už slíbit, a myslím, že to je pozitivní zpráva.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tedy interpelaci a obracíme se na dalšího poslance, to je paní poslankyně Alena Hanáková, která bude interpelovat Tomáše Chalupu. Tedy pouze přečte tu svou interpelaci. Prosím.

 

Poslankyně Alena Hanáková: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Jsem ráda, že mohu interpelovat, i když nepřítomného pana ministra Chalupu, ve věci Sdružení místních samospráv České republiky.

Vážený pane ministře, dopisem ze dne 20. 5. 2011 vás požádalo Sdružení místních samospráv České republiky v souladu s článkem 5 odst. 1 písm. c) legislativních pravidel vlády o zařazení do seznamu připomínkových míst Ministerstva životního prostředí a nabídlo spolupráci. Sdružení místních samospráv České republiky je nevládní apolitickou organizací, která dlouhodobě zastupuje a hájí zájmy asi 1 100 obcí a měst celé České republiky. V odpovědi ze dne 30. 6. 2011 adresované tomuto sdružení jste, pane ministře, uvedl - cituji - že za toto sdružení je považován Svaz měst a obcí České republiky, jehož členy jsou obce a města, který je - opět cituji - partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci, se kterým projednává jak Ministerstvo životního prostředí, tak i ostatní ministerstva povinně zásadní připomínky uplatněné k návrhům právních předpisů. Ostatním sdružením jsou návrhy právních předpisů zasílány na vyžádání elektronickou poštou a došlé připomínky jsou řádně zváženy, nikoliv však v režimu obligatorního připomínkového místa.

Dovoluji si sdělit, že příkladně Ministerstvo vnitra nebo ministerstva kultury či financí, případně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u návrhů právních předpisů připomínky Sdružení místních samospráv České republiky v režimu obligatorního připomínkového místa projednávají.

Vážený pane ministře, prosím o vaše vyjádření, proč není Sdružení místních samospráv jako sdružení s celostátní působností přijímáno za obligatorní připomínkové místo a partnera pro vládní i politickou reprezentaci a zda bude Ministerstvo životního prostředí v této věci v nadcházejícím čase postupovat v souladu s citovanými legislativními pravidly vlády, aby bylo možné přijímat i připomínky k legislativním návrhům, které vzejdou ze strany bezmála 1 100 obcí a měst v naší zemi.

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď požádáme dalšího, tj. pan poslanec Jan Čechlovský, ano opět Jan Čechlovský, ve věci akvizičního systému obrany. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení stateční tady v sále, vzhledem k tomu, že pan ministr je omluven, se vzdávám svého práva a stahuji interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, můžeme dále. Pan poslanec Ivan Ohlídal bude interpelovat Jana Kubiceho, který je tedy také nepřítomen, tuším v zahraničí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný pane ministře vnitra, pane ministře Kubice, chci vás interpelovat v jedné konkrétní věci, která na první pohled nemusí se zdát býti důležitou, ale v kontextu se současným stavem Policie České republiky důležitá podle mého názoru je. Jedná se o interpelaci spojenou s požárem tzv. Petrovky, Petrovy boudy v Krkonoších.

Tato bouda byla úmyslně zapálena. Jednoznačně podle vyjádření hasičského sboru došlo k trestnému činu žhářství na této boudě, na této chatě v Krkonoších. Tato chata měla nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Bohužel česká policie vyšetřování tohoto trestného činu velmi brzy odložila. Bylo to zřejmě způsobeno také tím, že vyšetřování probíhalo v rámci malého obvodního oddělení české policie ve Špindlerově mlýně.

Překvapuje mě, že vás, pane ministře, nevzrušuje to, že zřejmý zločin bude zřejmě nepotrestán a ani dále vyšetřován. Proto bych vás chtěl požádat, abyste se této záležitosti věnoval, protože i tato dílčí záležitost je odrazem situace v české policii, jak jsem se zmínil. V důsledku nesmyslné vládní politiky dochází k takovým škrtům ve vašem resortu, že od policie odcházejí velmi zkušení lidé, a důsledkem toho jsou jevy, které jsou např. takové, jaké se týkají této Petrovy boudy v Krkonoších a jejího požáru. Zřejmě se musíme připravit na to, že česká policie bude stále a stále méně efektivní ve svém vyšetřování.

Proto si vás, pane ministře, dovoluji požádat o odpověď, jakým způsobem zakročíte, aby tento stav se dále neprohluboval. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to budeme mít písemně. A můžeme dále, to je pan poslanec Ladislav Šincl ve věci udělování ocenění zločincům. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP