(16.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

O tom, že neměříme stejným metrem bojovníkům pro nacismu a proti komunismu, svědčí případ z října 1944. Dne 2. října 1944 se v Hřišti u Přibyslavi pokusila hlídka protektorátního četnictva z Přibyslavi, tedy českých četníků, odzbrojit dva příslušníky domácího odboje - divizního generála Vojtěcha Lužu a jeho pobočníka poručíka Josefa Koreše. Strhla se přestřelka, generál Luža byl zabit a zraněný poručík Koreš spáchal sebevraždu. Následně zasedl partyzánský soud, který příslušníky četnické stanice v Přibyslavi odsoudil k trestu smrti. Trestná výprava, jíž se zúčastnil i generálův syn Radomír Luža, později mimochodem příslušník třetího odboje, četnickou stanici 26. října 1944 přepadla (upozornění na čas), četníky odvedla do sklepa a tam je popravila. Byli přitom mezi nimi i ti, kteří se akce v Hřišti nezúčastnili.

Tato akce měla za následek radikální změnu chování četnictva v celém protektorátu. Aktivita četnictva výrazně upadla. Partyzány přitom s výjimkou pozůstalých nikdo neodsuzuje, ani ve veřejném mínění, ani v historických publikacích. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě musím dát slovo poslanci Grospičovi, protože má právo dokončit svoji interpelace. Prosím, pane poslanci, můžete.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Pane předsedo vlády, i návod někdy může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Ani Kašík, ani Honzátko, ani Rosický nebyli členy Komunistické strany Československa. Byli úkladně a bestiálně zavražděni. Příklad z období protektorátu, nacistické okupace a reality protektorátní vlády není na místě. Domnívám se, že jestliže tato vláda i vy sám osobně poskytujete návod k páchání trestné činnosti, nemůžete se divit, že v České republice eskaluje sociální násilí a tato vláda si s tím neví rady.

Neodpověděl jste na mou otázku, jak tito buržoazní vrazi i Ctirad Mašín, kteří kradli a loupili proto, aby získali v prvé řadě bohatství a osobní prospěch, přispěli k obraně České republiky vzniklé od 1. ledna roku 1993.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A ještě naposledy tedy žádám premiéra, aby zareagoval na toto vystoupení.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já pouze zopakuji text zákona České republiky, konkrétně § 3 zákona číslo 198/1993 Sb.: "Odpor občanů proti tomuto režimu, kteří ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty."

Není co dodat. (Potlesk poslanců pravého spektra.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A tím tedy ukončíme interpelace na premiéra dnešní, protože jsme vyčerpali čas i interpelace, které se do něj vešly.

Můžeme postoupit k dalšímu bodu interpelací, takže interpelace pokračují. Pouze změníme to, že budou to interpelace na ministry vlády České republiky.

První interpelace je interpelace pana poslance Chvojky na ministra Pavla Dobeše ve věci obchvatu města Chrudimi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, pane ministře.

Vážený pane ministře, téměř 24 tisíc obyvatel města Chrudimi, druhého největšího města Pardubického kraje, již přes neskutečných patnáct let čeká na obchvat kolem města. Denně projede Chrudimí vzhledem ke křížení dvou frekventovaných silnic první třídy téměř 30 tisíc řidičů, kteří stojí v nekonečných frontách. Tento provoz výrazně zatěžuje životní prostředí ve městě zejména hlukem a exhalacemi. Nemohu pominout ani řadu tragických nehod, které se staly právě v Chrudimi.

Nadějí na zlepšení uvedené situace byla návštěva tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty v září minulého roku. Zde veřejně před chrudimskými občany a zástupci samosprávy váš stranický kolega pompézně slíbil, že stavba přeložky I/37 v roce 2011, tedy v roce letošním, bude zahájena. Je tomu bohužel již rok a výstavba obchvatu je na mrtvém bodě. S tím nemohu jako Chrudimák a poslanec zvolený za Pardubický kraj souhlasit. Ještě závažnější je pro mě informace z posledních týdnů, že realizace obchvatu bude opět odložena, a to na neurčito.

Vážený pane ministře, vyjádřete se, prosím, k tomu, jak vaše ministerstvo bude řešit problém, který sužuje nejen všechny chrudimské občany, ale i ty - a musím bohužel říci slovo chudáky, kteří městem jenom projíždějí. Je reálná výstavba obchvatu v příštím roce, nebo šlo jen o další plané sliby?

Na závěr se ptám: Uvědomuje si vůbec vaše ministerstvo, že svými nikdy neplněnými sliby, které vyvolávají naději na zlepšení života v našem městě, neustále uráží nejen chrudimské občany, ale i další statisíce občanů Pardubického kraje? Není vám už jako ministru dopravy za neustálé sliby vašeho resortu, které bohužel zatím neměly nikdy žádný reálný výsledek, hanba?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci poslance Chvojky. Žádám pana ministra Dobeše, aby - má také k dispozici pět minut - na něj reagoval.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Já děkuji, vážený pane předsedající.

Vážený pane poslanče, vážené dámy poslankyně a poslanci, já to vezmu z druhé strany. Je tady žádostí opravdu velká spousta. Průtah Náchodem, v Pardubicích mají zájem o Paramo, je zájem v Karlovarském kraji dostavět komunikaci R6, na D1 je třeba dostavět Dříkovice-Přerov, komunikace I/11 Oldřichovice-Bystřice. A je mnoho dalších staveb, které v tuhle chvíli je třeba dostavět. Řada těchto staveb v tuto chvíli je ve fázi velmi podobné, jako je problematika Chrudimi. Jedná se o to, že je tam velká intenzita dopravy. Jedná se o to, že řada těchto měst trpí přetíženými komunikacemi a velmi špatnými podmínkami, které jsou zapříčiněny zejména nákladní nebo osobní dopravou. A je třeba říct, že mnoho těchto staveb - tam nemají ani korunu alokace, abychom současnou situaci mohli zlepšit.

Je pravda, že v roce 2011 byl zahájen archeologický průzkum a část už byla financována v roce 2011. Důležité je také zmínit to, že pro rok 2012 je na tuto stavbu ze strany Ministerstva dopravy alokováno 30 milionů korun. V současné chvíli, přestože stavba byla zasmluvněna v roce 2010, je vykoupeno 90 % pozemků. Dovýkupy jsou koordinovány a finanční krytí v roce 2012 se rovná dalším 8 milionům korun na tyto potřeby. Celková finanční alokace potřebná pro tuto stavbu ve výši 1,7 miliardy korun je v tuto chvíli bez finančního krytí. Na druhou stranu bych chtěl také říct, že je mnoho staveb, které nemají ani korunu. A tato stavba je alespoň zařazena v té části, že na přípravu, výkupy pozemků a projektové dokumentace je jak v roce 2011, tak v roce 2012. Je důležité, aby tyto stavby byly připraveny k tomu, aby až bude větší finanční alokace, byly připraveny k výstavbě.

Na druhou stranu diskuse o rozpočtu a jeho celková výše je diskutována velmi dlouho a velmi dlouho víme, že v tuto chvíli je dopravní infrastruktura a její příprava podfinancována. To znamená, že pokud žádáte Ministerstvo dopravy, a já jsem to tak i pochopil, pokud řada předchůdců slíbila, jak to bude, tak já v tuto chvíli nebudu ani slibovat a nejsem schopen vám říct, tak abych se nedostal do té situace, kdy budete říkat: Vy jste před rokem slíbil, že to tak bude, a ono to tak není.

Takže já v tuto chvíli mohu slíbit jediné: Finanční prostředky pro rok 2011 jsou uvolněny. Finanční prostředky pro rok 2012 jsou alokovány a budou použity. A se samotným přesným termínem začátku budeme muset počkat do té doby, dokud nenajdeme finanční prostředky na krytí této akce.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Teď bude reagovat pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Pane ministře, děkuji vám za vaši odpověď. Já mám další důvod, proč tak trvám na tom, aby chrudimský obchvat, aby se našly peníze nejenom na archeologický průzkum, ale aby se našlo vámi zmíněných 1,7 miliardy na realizaci celého obchvatu, protože asi před hodinou jsem dostal zprávu, že přímo v centru Chrudimi na kruhovém objezdu došlo k další tragédii. Došlo k tragické dopravní nehodě, kde 82. chodec byl poražen vozem. Dovolím si tvrdit, že toto by se nestalo. To je důsledek toho, že obchvat ještě nebyl postaven. Nedocházelo by ke ztrátě lidských životů, kdyby už obchvat byl realizován. Zatím nám jenom slibujete. Věřím, že se 1,7 miliardy najde do budoucna a že nebude docházet ke ztrátám na životech.

Já vám děkuji za vaši odpověď. Minimálně po to období, co tady budu, se budu snažit o to, aby obchvat byl realizován. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP