(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Nekl bude ještě doplňovat. Prosím.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě, pane premiére, vím, že politici nemají právo soudit a vynášet rozsudky, ale já jsem se ptal na to, proč nebyl podán podnět. V tom případě chápu dnešní vaše vystoupení, která jste pronášel na obhajobu toho, aby nebyl přijat program mimořádné schůze, jako opravdu pouze rétorické cvičení, která možná vycházelo z vašich domněnek, a nikoliv faktů, které jste tady předkládal. Já už se potom nedivím, že si naše občané v mnoha městech a vesnicích a i na vyšší úrovni šeptají, že ono stejně nejde nic udělat, protože ruka ruku myje a jeden na druhého hodně víme, takže proč bychom se obtěžovali nějakými kauzami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou požádám pana premiéra, jestli bude reagovat na toto doplnění interpelace. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud vyjdu z informací z otevřených zdrojů, čili zdrojů, které jsou dostupné každému z nás, tak podle těchto informací jsou všechny závažné kauzy, o kterých jsem mluvil, to znamená i kauza privatizace Mostecké uhelné společnosti, šetřeny orgány činnými v trestním řízení, mimo jiné nejenom u nás, ale i v zahraničí, v tomto konkrétním případě ve Švýcarsku. Zrovna tak je orgány činnými v trestním řízení prověřována privatizace OKD a zrovna tak podle otevřených zdrojů se Policie České republiky a její příslušné specializované útvary zaobírají informacemi, které se týkají privatizace Škody Plzeň, což je ta třetí záležitost, o které já jsem tady mluvil. Vycházím z otevřených zdrojů.

Mimochodem, jako předseda vlády nemám právo zjišťovat, kterými konkrétními kauzami se ten nebo onen orgán činný v trestním řízení zabývá či nezabývá. Pokud bych se o to zajímal, tak by to byl nepřípadný pokus o ovlivňování tohoto vyšetřování, nebo by to takto mohlo být posuzováno, a samozřejmě by tím mohl být dokonce i porušen zákon. Nicméně všechny tři kauzy, o kterých jsem tady mluvil, jsou kauzy, kterými se orgány činné v trestním řízení zabývají, v některých případech dokonce na mezinárodní úrovni.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je konec této interpelace. Požádám Ladislava Šincla, aby přednesl svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, v dnešních zprávách z médií jsem se dozvěděl něco neuvěřitelného. Včera v podvečer došlo k incidentu nedaleko Poslanecké sněmovny. Zde zfackoval ministr financí Kalousek občana, který si ho dovolil zkritizovat. Jsem přesvědčen o tom, že do slušné politické kultury ve slušné demokratické zemi nepatří poslanci, a vůbec ne pak ministři, kteří fackují občany na chodníku. Kladu si otázku, jakou pověst a autoritu může mít vláda, jejíž ministr financí po cestě na jednání vlády zfackuje občana, který se, byť hrubě, vyjadřuje na jeho adresu. Taková vláda žádnou autoritu ani dobrou pověst mít prostě z povahy věci nemůže. Takovéto chování poškozuje Poslaneckou sněmovnu a poškozuje politickou kulturu v naší zemi. Nedivím se pak, že v takzvaném žebříčku popularity i díky takovým excesům je funkce poslanců hodnocena na úplně nejnižší úrovni.

Pane premiére, každý z nás, kdo je v politice, musí počítat s tím, že čelí občas nevybíravé, někdy i hrubé kritice, ale nemůže na to reagovat tím, že napadne občana, který vyjadřuje, byť takzvaně vulgárně, svůj názor na výkon veřejné funkce. Já jsem z ostravsko-karvinské aglomerace. Zde žijí lidé rázovití, jak zpívá Jarek Nohavice ve svých písničkách, lidé, kteří jsou tvrdí a upřímní, a když se jim něco nelíbí, nemají daleko k takzvaným tvrdším výrazům zejména směrem k politikům. Jsem zvědavý na dobu, až tam pan ministr bude mít odvahu přijet a diskutovat s občany, kde tito lidé mu řeknou naprudko a tvrdě, jak jsou v životě zvyklí, co si o něm a vládní politice myslí. Zajímalo by mě, zdali je taky tady zfackuje. Ať to k nám přijde zkusit, myslím, že to pro něho nemůže dopadnout dobře.

Pane premiére, je to člen vaší vlády, proto by mě zajímalo vaše stanovisko ke včerejší události. Jak je možné, že premiér takového člena vlády nevyzval k tomu, aby na funkci člena vlády rezignoval? Jen jste prý na to téma žertoval o pedagogických schopnostech ministra financí. Znamená to tedy, že premiér takovéto jednání ministra schvaluje?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla celá interpelace pana poslance Šincla a požádám pana premiéra, aby se k ní vyjádřil v pěti minutách. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady teď nechci provádět rešerši fyzických kontaktů významných politiků s veřejností, které jsou známy nejenom od nás, ale i z vyspělých západních zemí. Rešerši tady skutečně nebudu přednášet, jenom připomenu incident, který naprosto nedávno měl prezident Sarkozy, nebo před jistou dobou místopremiér ve vládě labouristického premiéra Blaira ve Velké Británii, kde se také jednalo o tento typ inzultací.

Na druhé straně tady musím říci, že já jsem včera na toto téma nežertoval, já jsem pouze suše prohlásil, že pan ministr financí aspiruje na pozici ministra financí roku nových členských zemí Evropské unie - což bude mimochodem dalším výrazem kvalitní ekonomické a rozpočtové politiky vlády pod mým vedením -, nikoliv na titul pedagog nebo učitel roku, pokud tedy tento svůj postup zdůvodňoval jaksi výchovnými aspekty.

Mohu také říci, že v době, kdy jsem se včera v podvečerních hodinách o tomto incidentu dozvěděl, tak jsem neměl a dodnes nemám podrobné informace o tom, co a jak se přesně stalo. To, že se něco píše v novinách, že tam je nějaký výrok v uvozovkách, to bych mohl ze svého vlastního života v politice popsat x takových věcí, které jsem se o sobě dočetl v novinách, nebo co jsem údajně měl říct, a bylo to dokonce v uvozovkách.

Čili já samozřejmě tuto situaci za úplně běžnou nepovažuji, to říkám velmi otevřeně. Vzhledem k tomu, že pan ministr Kalousek je na zahraniční pracovní cestě, nevidím jeden jediný důvod, proč k tomu pronášet jakýkoliv ostrý výrok, protože my jsme neměli možnost to spolu probrat. Určitě po jeho návratu z pracovní služební cesty toto spolu probereme a určitě k tomu pak zaujmu svoje stanovisko, ale bez toho, abychom vy i já měli přesné informace o tom, co se vlastně stalo a jak se to stalo, pronášet jakákoliv silácká stanoviska, nebo dokonce moralistní tvrzení podle mého názoru není na místě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Šincl bude ještě svou interpelaci doplňovat. Prosím, máte tedy minutu slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já vás, pane premiére, opravím. Pan ministr financí Kalousek se k tomu přiznal. Je to v médiích několikrát uvedeno. Nemusíte nic prošetřovat. A ještě vás dále opravím. Předseda labouristické strany byl napaden, on nenapadl člověka, tak je to pravý opak. Ještě pár poznámek. Pokládám takové chování člena vlády za neslušné a nepřípustné. Prostě všechny kritiky této vlády ministři zfackovat nemohou. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan premiér bude ještě reagovat, jak vidím, takže prosím, ještě předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejvíce, co mě zaujalo v doplňující otázce pana poslance, byla teze přiznání je dostatečný důkaz, není potřeba dál nic dokazovat. Asi si řada z nás vzpomene, kdy jsme toto slyšeli. Ano, byla to teze generálního prokurátora Svazu sovětských socialistických republik (nesouhlasné hučení a bouchání zleva) Vyšinského, který s tímto právním přístupem přistupoval k politickým procesům 50. let. Ano, přiznání stačí, není potřeba dál nic dokazovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se posuneme, pan poslanec Jan Čechlovský bude interpelovat ve věci konkurenceschopnosti České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP