(16.50 hodin)
(pokračuje Kocourek)

V praxi to znamená, že českým firmám chceme nabídnout služby odhalující budoucí poptávku po tom kterém teritoriu. Komplikací českého exportu totiž je to, že velkou část našeho exportu tvoří subdodávky finálním výrobcům, zejména tedy těm v Německu. Metoda foresighting, jak se služba jmenuje, nabídne přehled o poptávce po finálních produktech. Pak už bude na českých firmách, aby tuto poptávku uspokojily. Jasnou výhodou pro ně může být například to, že na finálních výrobcích budou v mnoha případech schopni uplatnit vyšší marži než při subdodávkách. V tom je tedy také částečná změna našeho pojetí exportní strategie a v tomto ohledu si myslím, že české firmy dostanou velkou příležitost zúročit své zkušenosti a možnosti, které na zahraničních trzích mají.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V další interpelaci vystoupí pan poslanec František Novosad a obrací se v ní na pana ministra Pavla Dobeše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás v souladu s ustanovením článku 53 Ústavy ČR a paragrafu 110 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s interpelací ve věci dálnice D1.

Ve stručnosti si vás dovolím požádat, abyste mi nastínil svou vizi řešení neutěšené dopravní situace na páteřní komunikaci mezi Brnem a Prahou, jejíž současný stav považuji zejména s ohledem na bezpečnost za zoufalý. Sdělte mi prosím, pokud možno, podrobnosti o plánované rekonstrukci, včetně časového harmonogramu chystaných prací. Ocenil bych, vážený pane ministře, kdybyste mi rovněž laskavě poskytl analýzu dopadů uzávěrek na průjezdnost zmiňované komunikace, dostupnost objízdných tras a možných negativních dopadů rekonstrukce na bezpečnost silničního provozu v dotčených lokalitách.

Děkuji vám předem za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu ministrovi Pavlu Dobešovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, co se týče modernizace dálnice D1, tak to je jedna ze základních priorit, které v tuto chvíli Ministerstvo dopravy má na léta následující pro rok 2012, 2013 a 2014. Je nutné, aby tato komunikace byla opravena co nejdříve. Vím, že historicky se říkalo, že nejdříve dostavíme R35 mezi Pardubicemi a Olomoucí, a poté teprve bude možné začít s rekonstrukcí D1. Bohužel v tuto chvíli jsme v situaci, že komunikace D1 je v katastrofálním stavu, řada mostových konstrukcí je v ne úplně havarijním, ale řekněme v předhavarijním stavu a je třeba situaci řešit neprodleně, zatímco příprava R35 je ve fázi, kdy nejsou ani vykoupeny pozemky a stavba samotná by se odkládala o osm deset let. Tolik času i s ohledem na situaci, která se stala před dvěma měsíci, kdy vystoupil jeden betonových bloků v komunikaci, není možná a každá další zima by mohla přinášet čím dál více problémů.

To znamená, odpověď je jednoduchá. V roce 2012, 2013 a 2014 máme zájem modernizovat ty nejvážnější a nejpoškozenější úseky mezi trasou Kývalka-Mirošovice, to znamená mezi Prahou a Brnem. Samotná modernizace dálnice je připravována ke stavebnímu povolení s tím, že první stavební povolení chceme na pěti nejhorších úsecích. A tam pevně doufám, že k vydání prvních stavebních povolení má dojít ještě do konce tohoto roku.

Druhá věc, proč to děláme. Chceme, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti, snížení hlučnosti a samozřejmě k tomu, aby ta komunikace, která na mnoha úsecích už má 40 let, někde i více, je třeba s tím něco udělat. Druhá věc je intenzivní investorská příprava, shromažďování stanovisek dotčených orgánů.

Co se týče harmonogramu, předpokládáme, že zahájení prací proběhne ve druhém čtvrtletí roku 2012 v závislosti na stavebních povoleních. A co se týče finančního krytí na tyto dané úseky, tak s ohledem na výši rozpočtu není možné garantovat alokaci na celkovou rekonstrukci nebo celkovou modernizaci dálnice D1, ale bezesporu jsme schopni zajistit dílčí úseky.

Co se týče toho, tak v tuhle chvíli modernizace D1 je jedním z potenciálních náhradních projektů, a to pro případ výpadu podpory z EU na jiných projektech z OPD, to znamená, že je i jedna z variant, jakým způsobem se vyrovnat se stavbami, které v minulosti byly ne úplně podle pravidel postaveny, a tím pádem nebudou ze strany EU proplaceny.

D1 není jenom do Brna. D1 pokračuje dále i na Moravě a tam je důležité zmínit, že zahájení stavby D1 Přerov-Lipník nad Bečvou je díky navýšeným 4 mld. korun možné zahájit v roce 2012 a je to taktéž jeden z náhradních projektů.

Časový harmonogram a analýza dopadů na objízdné trasy, to jsou všechno věci, které je možné poskytnout písemně, ale v tuhle chvíli ani nejsou, že bychom měli přesný přehled, v jakém termínu jednotlivé úseky budou. Takže pokud samozřejmě budete mít o tyto informace zájem, tak v průběhu několika - dvou tří - měsíců jsme schopni tyto informace vám písemně poskytnout.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude pan poslanec chtít položit doplňující otázku? (Ano.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Nechci zdržovat. Vážený pane ministře, potěšil jste mě. Ne úplně, ale já věřím, mám dobrou paměť, že svá slova dodržíte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A další vystoupí pan poslanec Jiří Paroubek, který se obrací se svou interpelací na pana ministra Jana Kubiceho. Jenom připomínám, že pan Kubice je z důvodu zahraniční cesty z dnešního jednání omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane nepřítomný ministře, v minulosti jsem se vás snažil opakovaně na půdě Sněmovny interpelovat ve věci podivných okolností vašeho podnikání v soukromé detektivní agentuře, u níž panují důvodné pochybnosti o jejím podnikání, a to především s ohledem na její angažmá v projektu Galileo, který měla na Ministerstvu dopravy na starosti vaše staronová podřízená Blanka Kosinová-Besserová. Marně. Vaše odpovědi jsou nekonkrétní, nepřesné, vymlouvačné a do jisté míry i lživé, celkově pak zbabělé. Mé pochybnosti narostly, neboť jste pravděpodobně za odměnu zaměstnal paní Kosinovou-Besserovou opět na Ministerstvu vnitra jako policejní ombudsmanku.

Ponechme stranou tu absurditu, že člověk, kterému bylo prokázáno, že je lhář, že veřejně lže, konkrétně o kontaktech politiků ODS s vámi a s vašimi podřízenými v době tzv. Kubiceho zprávy, bude nyní řešit spory občanů s policisty, kteří jsou v podezření ze zneužití pravomoci. Problém je jinde. V době, kdy paní Kosinová pracovala na Ministerstvu dopravy ve funkci, kterou jí zařídili pánové Dalík a Řebíček, vaše tehdejší firma SUB S.A. získala v projektu, který měla na starost vaše nynější policejní ombudsmanka, zakázku. Ani vy, ani premiér, a dokonce ani ministr dopravy jste tak neříkali veřejnosti pravdu, když jste tvrdili, že vaše tehdejší agentura zakázku nezískala. Opak totiž jasně a veřejně potvrdil váš někdejší společník Hynek Vlas v rozhovoru pro iDNES, v němž mluví o zakázce v řádu statisíců, kterou v projektu Galileo vaše někdejší firma získala.

Žádám vás proto, pane ministře, a to i s ohledem na narůstající pochybnosti okolo rozsahu vašeho majetku a způsobu jeho nabytí, abyste jasně odpověděl, jakou zakázku jste od paní Kosinové-Besserové pro svoji tehdejší firmu získal, v jakém byla rozsahu a zda nepovažujete zaměstnání paní Kosinové-Besserové na Ministerstvu vnitra v tomto světle za jasný střet zájmů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další s interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Šulc, který se v ní obrací na ministra Martina Kocourka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Šulc: Dobré odpoledne, paní předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Ekonomika. Hrubý domácí produkt ČR vzrostly ve 2. čtvrtletí letošního roku, jak asi všichni víme, jenom o dvě desetiny procenta. Ve skutečnosti to tedy znamená, že hospodářské oživení po recesi se začalo opět ochlazovat, a ono není divu! Podobně je na tom ostatně Německo a řada dalších světových ekonomik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP