(16.40 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace se týká situace ve školním stravování, které zajišťuje téměř 30 tis. pracovníků školních jídelen pro 1 300 000 dětí a mládeže a pro 300 tis. zaměstnanců. V době, kdy odborníci varují před nesprávným stylem života, před rychlým zhltnutím různých hamburgrů a podobně jen tak při chůzi na ulici a upozorňují na rostoucí počet obézních dětí, význam školního stravování roste. Přispívá ke zdravému vývoji a růstu, a to vyváženou stravou odpovídající potřebám dětí, žáků a studentů.

Bohužel však péče Ministerstva školství o školní stravování v posledních letech klesá. Na Ministerstvu školství není v současné době žádný pracovník, který by se této problematice systematicky věnoval tak, jak tomu bylo dříve. Pracovníci školních jídelen odbornou metodickou pomoc přitom potřebují. Musí se opírat o znalosti z oboru hygieny, výživy, gastronomie, účetnictví a dalších oborů. K tomu se neustále mění legislativa, problémy jsou s neskutečně nízkými platy kuchařek, se snižováním úvazků, s financováním.

Společnost pro výživu upozorňuje na to, že situace ve školním stravování je na hranici udržitelnosti. Proto se chci zeptat, jak míníte situaci řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Bude vám odpovězeno písemně. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Jan Bureš na pana ministra Martina Kocourka.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, bylo mi ctí na posledním zasedání hospodářského výboru být zpravodajem informací o stavu českého vývozu, které předkládala jak Česká exportní banka, tak Exportní a garanční pojišťovna. Obě jsou to státní organizace.

Rád bych upozornil na fakt 20procentního nárůstu exportu České republiky v roce 2010 oproti roku 2009. Mě tam zaujal i fakt, že více než 80 % veškerého exportu jde do zemí Evropské unie. Je to sice zajímavé, ale myslím si, že je třeba se také věnovat i jiným trhům. A tak by mě, vážený pane ministře, zajímalo, jestli Ministerstvo průmyslu a obchodu má recept, jak tuto situaci zlepšit, respektive jak dále může pomoci exportérům, kteří chtějí vyvážet mimo starý kontinent. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu ministrovi na reakci.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, souhlasím s tvrzením nebo s faktem, že naprostá většina českého exportu v současné době míří na trh Evropské unie, což je samozřejmě dáno též naší geografickou polohou. Nicméně Ministerstvo průmyslu a obchodu si zároveň uvědomuje, že pro dlouhodobé zajištění prosperity tuzemského hospodářství je nezbytné, aby se české firmy při vývozu neorientovaly jen na země Evropské unie, ale aby se svým zbožím a službami pronikaly i na perspektivní mimoevropské trhy, jako jsou trhy Brazílie, Ruska, Indie, Číny nebo třeba Jižní Ameriky, jako například Argentina. Je také zřejmé, že v delší perspektivě mohou čeští exportéři zůstat konkurenceschopní jen tehdy, když se více zaměří na výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou, které často spadají do moderních oborů, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, potravinářství, ale také chemickotechnologický průmysl nebo informační technologie.

V současné době na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracujeme na nové exportní strategii, která se právě na tyto otázky zaměří. Ruku v ruce s prací na strategických dokumentech půjde tedy i o praktické rozšíření podpory exportérům. V příštím roce proto například podpoříme účast českých firem na více než 80 světových výstavách a veletrzích, na celkem 30 veletrzích bude mít Česká republika svůj oficiální stánek. Pro ostatní akce mohou firmy využít podporu pro svou individuální prezentaci. Dohromady účast českých exportérů na akcích v zahraničí podpoříme z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu částkou 210 mil. korun. To znamená, že díky kombinaci evropských a národních peněz tak na tuto podporu vývozců zamíří více peněz než v minulých letech. Naše zkušenosti z předchozích ročníků totiž ukazují, že každá koruna vložená do oficiálních účastí v podobě uzavřených kontraktů firmám se vrátí více než stonásobně a že české oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí jsou tak jednou z nejúčinnějších forem podpory exportérů. Podle našich odhadů by tuto formu podpory mohlo v příštím roce využít kolem 400 našich firem.

Rád bych ještě dodal, že soupis podporovaných veletrhů není dílem centrálního plánování, ale vychází přímo z požadavků našich exportérů a vychází z požadavků na to, které akce jsou nejvhodnější pro jejich podnikání. Seznam vzniká tak, že oslovíme podnikatelské svazy, asociace a další obdobné organizace a na základě požadavků od jejich členů potom vybíráme veletrhy, o které je největší zájem. Oficiální účasti českých firem pod záštitou České republiky budou nově připraveny například na veletrzích v Brazílii, Číně, Indii, Kazachstánu, Rusku, ve Vietnamu, ale také Srbsku či Německu. Účast na dalších více než 50 akcích podpoří projekt společné účasti na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, který v rámci operačního programu Podnikání a inovace spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajišťuje agentura CzechTrade a Hospodářská komora České republiky. Díky kombinaci obou projektů tak příští rok uspokojíme nejméně tři čtvrtě požadavků firem na podpořenou účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také výrazně rozšiřuje počet zemí, ve kterých nabízí svou podporu českým exportérům. Síť proexportních zahraničních kanceláří by se měla do dvou let rozšířit o polovinu, zvětší se i nabídka našich služeb. To všechno jen s malými náklady navíc, protože rozšířená síť si na sebe z velké části vydělá sama. Základem nové exportní strategie tedy budou stávající zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, páteřní síť bude tvořit deset regionálních center pokrývajících prakticky celý svět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Bude chtít pan poslanec ještě dokončit svou interpelaci? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bureš: Já jsem vás, vážený pane ministře, pečlivě poslouchal. Měl bych ještě jednu doplňující otázku. Zaujala mě ta síť center. Myslíte si, že bude opravdu nápomocna? Dovedu si představit sadu standardních služeb, jako je domluvení schůzek a podobně, ale umíte nabídnout taky něco nového, co odpovídá současným trendům světové ekonomiky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pane ministře, prosím, chcete ještě reagovat?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Ano, děkuji. Myslím, že ta otázka je naprosto logická. Já bych chtěl říci, že rozšiřování služeb, které Česká republika svým exportérům v zahraničí nabízí, odstartovalo už letos a bude pokračovat i v letech následujících. Po rozšíření pak bude českým firmám v zahraničí pomáhat bezmála stovka specialistů. Spolu s rozšířením zahraniční sítě se také promění její fungování. Místo zaměření na teritoria se její specialisté budou věnovat konkrétním oborům.

Podpora exportérů se dosud opírala hlavně o tradiční model, kdy jsme firmu úspěšnou na domácím trhu obrazně řečeno vyvezli na zahraniční veletrh, seminář a podobně. Nyní chceme vytvořit model, ve kterém budeme pro naše firmy aktivně vyhledávat příležitosti v zahraničí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP