(18.30 hodin)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně, paní předsedkyně. Paní a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost se předmětnou materií zabýval 8. září a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Je do ní přihlášen pan poslanec Alexander Černý. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi jenom několik poznámek na toto téma. Materiál, tedy informace, přináší tradičně řadu údajů, čísel o nasazení našich vojáků v zahraničních misích v roce 2010, ale přesto mi tam něco málo chybí.

Dovolte mi ještě uvést, že po rozhodnutí Sněmovny projednávat vyslání našich vojáků do zahraničních misí na dva roky dopředu, jak jsme moudře rozhodli před necelým rokem, z čehož mají pochopitelně vojáci radost, protože konečně mohou trochu plánovat, to naprosto chápu, ale my nejsme vojáci! Jsme politici a měli bychom být obezřetnější při tak zásadních věcech, jako je válka. Je to v této souvislosti jedna z mála příležitostí, kdy je možnost se na půdě Sněmovny na toto velmi ožehavé téma vůbec bavit.

V průběhu roku 2010 se v souvislosti s transformací operace KFOR snižovala naše účast v Kosovu. Tím logicky vzrostl význam afghánské operace, která vždycky byla nejvýznamnější a také nejnebezpečnější operací, na které se Armáda ČR podílela. Dnes to pochopitelně platí mnohonásobně. V závěru roku 2010 bylo v operaci ISAF zapojeno přes 130 vojáků ze 48 zemí. Náš Parlament schválil vyslání 535 osob do operace ISAF, ale v Afghánistánu působí ještě více než 200 dalších vojáků Armády ČR, například na letišti v Kábulu, ale i na jiných základnách. S přibývajícím časem klesá počet těch, kteří snad ještě doufali, že situace v Afghánistánu má vojenské řešení. Je paradoxem, že právě v tomto období došlo k eskalaci vojenské přítomnosti. Ani násobné zvýšení počtu vojáků, kterak je z mnoha důvodů naprosto nereálné, by ale zásadní změnu nepřineslo. Naplnila se pouze obava, že více vojáků bude znamenat více cílů. V předkládané informaci se hovoří o rekordně vysokém počtu obětí z řad ISAF, který za celý rok přesáhl číslo 700. Bohužel jsem mezi nimi i příslušníci Armády ČR. Informace už ale cudně mlčí o ztrátách na straně civilního obyvatelstva, které překročily řád několika tisíců, a nezmiňuje se o uprchlících, kterých je pochopitelně mnohonásobně více.

Zatímco vyhodnocení výdajů resortu obrany na jednotlivé operace je věnována jistá pozornost - proč také ne, když se podařilo alespoň něco málo ušetřit -, naprosto ale postrádám informaci o důsledcích války na zdraví a psychický stav našich vojáků. Jsou například známa čísla o počtu sebevražd příslušníků Armády Spojených států. Jen za jeden jediný měsíc, za červen loňského roku, si sáhlo na život 32 vojáků, kteří byli nasazeni v Afghánistánu. To je obrovské číslo, které nemá srovnání s žádným jiným konfliktem v minulosti. Psychologická, fyzická a intelektuální zátěž profesionálních vojáků se projevuje mnohdy až s odstupem času, dlouho po návratu z mise. Misemi v zahraničí prošlo už několik tisíc našich vojáků, těmi nejnáročnějšími v Afghánistánu dokonce opakovaně. Projednávaná informace se tomuto aspektu nevěnuje vůbec.

Postrádám rovněž odpověď na otázku, jak jsou naplňovány strategické cíle operace. V době 10. výročí teroristických útoků v New Yorku by stálo jistě za to, abychom se dozvěděli, jak se například podařilo vypořádat s Talibanem nebo kolik životů si už vyžádala strategie tzv. preventivních válek, a to jak na straně vojáků, tak na straně civilního obyvatelstva ve kterémkoliv koutě zeměkoule.

Tyto a mnohé další otázky, nebo lépe řečeno absence odpovědí na ně mě nutně vedou k tomu, že na výzvu pana předkladatele - projednat tuto informaci pochopitelně můžeme, ale podporu alespoň od členů našeho klubu rozhodně čekat nelze.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím tuto rozpravu, zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Vidím se hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, v podrobné rozpravě předkládám návrh usnesení, který jsem přednesl ve své zpravodajské zprávě, a odkazuji Sněmovnu na tuto zprávu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a můžeme začít hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 116... Pardon, toto hlasování musím prohlásit za zmatečné, protože je zde žádost o to, abych vás odhlásila, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se opět zaregistrovali svými kartami.

Ještě zkusím zagongovat, jestli někdo není v předsálí a nepomohl by nám dostat se na kvorum 67. Nejde hlasovací zařízení? (Už ano!) Dámy a pánové, přerušuji tedy tento bod po skončené podrobné rozpravě... (Námitky, že se na displeji zrovna objevilo potřebných 67 přihlášených.) Takže ještě je šance, že bychom tedy tento bod dokončili. Nepřerušuji jej tedy, protože kvorum je takové, které nám to umožňuje.

 

Zahajuji hlasování číslo 117. Táži se, kdo je pro návrh usnesení, se kterým jsme byli seznámeni. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 117, přítomno 87, pro 62, proti 22. Návrh usnesení byl schválen.

 

Dámy a pánové, zahájím ještě jeden bod

 

111.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010
/sněmovní tisk 420/

Tento materiál uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím, pane ministře, o slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládaná zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 byla zpracována na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva charakterizuje na základě údajů Českého statistického úřadu vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů, kupříkladu podíl na zaměstnanosti či zahraničním obchodě, týkajících se malých a středních podniků v roce 2010 ve srovnání s předchozím obdobím.

V prosinci 2010 v ČR vykonávalo podnikatelskou činnost celkem 1 021 280 právnických a fyzických osob, z toho bylo 1 019 595 malých a středních podniků, tj. 99,84 %. Zpráva zároveň obsahuje souhrnné informace o finančních podporách poskytnutých malým a středním podnikům ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu v roce 2010. Zbytek údajů si můžete přečíst v publikaci, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu při této příležitosti vydalo.

Dne 8. září 2011 projednal a vzal na vědomí zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a o totéž si dovoluji požádat já Poslaneckou sněmovnu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP