Stenografický zápis 20. schůze, 24. září 2003


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec František Beneš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Ladislav Šustr


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Marian Bielesz


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Opálka


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Beneš
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Zralý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Zralý


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Jitka Vojtilová


24. Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 392/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Vymětal


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová


26. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vladimír Říha
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


42. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Miroslav Kalousek


46. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Sehoř
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP