(10.30 hodin)
(pokračuje Doktor)

Majitel vozidla uplatnil nárok na odpočet DPH a v odpisu uplatňoval pouze cenu bez daně.

Jelikož toto ustanovení zákona, které stvořila tato Poslanecká sněmovna a nikdo jiný, tímto dnem končí, myslím si, že je významně destabilizovaná pozice této kategorie vozidel na trhu. Jestliže přistoupíme v režimu daně z přidané hodnoty k dalšímu zbytečně tvrdému opatření, byť se můžeme lišit v názorech na to, jak omezit nějakým stropem, pakliže vůbec má být, a odvoláváme se přitom na nejrůznější evropskou praxi, pak prosím o to, abychom zvážili kombinaci důsledků dvou přehnaně tvrdých opatření pro trh automobilů. Já osobně bych žádal i o to, abychom odmýšleli od toho, rozdělovat na tuzemské výrobce a případné dovozce automobilů. Já si myslím, že se jedná skutečně o ty, kteří ty automobily používají a kteří tu pořizovací cenu vkládají do účetnictví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb.,
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
/sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tento návrh zákona je rovněž součástí bloku zákonů, které souvisejí se snahou vlády přejít od pasivní rozpočtové politiky k aktivní rozpočtové politice a touto aktivní politikou ovlivňovat vývoj veřejných rozpočtů v příštích třech letech a přirozeně těmito zásadními kroky v rámci restrukturalizace příjmů a výdajů státního rozpočtu ovlivnit i vývoj veřejných rozpočtů a státního rozpočtu i po horizontu této vlády, i po horizontu mandátu této Poslanecké sněmovny. Návrh novely zákona o stavebním spoření je tedy předkládán v rámci snahy vlády o aktivní fiskální politiku a pravděpodobně by byl předložen i tehdy, pokud by vláda nerealizovala takovýto rozsáhlý a koncepční krok směřující ke změně rozpočtové politiky.

Jedním z důvodů, proč návrh byl připraven, je snaha vlády reagovat na vývoj na trhu finančních produktů a finančních služeb. To výrazné snížení úrokové míry, zvýšení výnosové výhodnosti právě produktu stavebního spoření do polohy, která je sice velmi přijatelná a zajímavá pro účastníka, je velmi přijatelná, a dokonce zajímavější pro stavební spořitelny, ale bohužel znamená faktické narušení konkurenčního prostředí na finančním trhu a znamená stále větší a větší dopady na výdajovou stranu státního rozpočtu, ta poslední čísla jsou skutečně velmi alarmující - mám na mysli čísla za poslední dva tři uplynulé rozpočtové roky.

Zdá se, že dochází k bitvě o přerozdělení posledního zbytku trhu, na kterém se stavební spořitelny v České republice mohou pohybovat. Zdá se, že v nejbližším období tento trh bude zcela nasycen a přerozdělen a posléze již z hlediska státního rozpočtu bude možno velmi přesně predikovat výdaje, které budou spojeny s vyplácením podpor, pokud by ten zákon zůstal na stávající úrovni, v následujícím období v jednotlivých spořicích cyklech.

Stavební spoření spolu s hypotečními úvěry významnou měrou přispívá k rekonstrukci a modernizaci bytového fondu, je jedním ze zdrojů finančních prostředků pro výstavbu nových bytů. Také proto ta novela, tak jak byla vládou předložena, neznamená omezení či likvidaci tohoto finančního produktu. Znamená pouze přizpůsobení podmínek poskytování státní podpory reálné aktuální situaci na finančním trhu. Cílem je zachovat tento finanční produkt, zachovat tento institut, umožnit podporu a umožnit tuto formu státní podpory prostřednictvím tohoto finančního instrumentu pro rodiny, pro osoby, které chtějí touto formou vytvářet podmínky pro zajištění svého bydlení v budoucnosti.

Tyto návrhy podle mého názoru, tak jak jsou koncipovány, a pokud budou popřípadě vylepšeny v rámci debaty teď ještě ve druhém čtení a při schvalování pozměňovacích návrhů zákonů, umožní konkurenceschopnost tohoto finančního produktu, umožní do budoucna jeho fungování bez nějakých poruch. A nemyslím si, že v rámci přijetí této novely zákona by došlo k nějakému ohrožení či k nějakému šoku, který by se mohl významněji projevit na potenciální nestabilitě systému stavebního spoření u nás. Stavební spořitelny jsou konsolidovanými institucemi. Nemáme žádné signály o tom, že by v důsledku přijetí této novely mělo dojít k jakýmkoliv komplikacím z hlediska financování těchto subjektů našeho finančního trhu a i z hlediska poskytování služeb, na které si občané zvykli.

Tato novela směřuje k tomu, abychom optimalizovali výdaje státu do segmentu stavebního spoření, optimalizovali i s ohledem na to, do jaké míry je poskytována veřejná podpora i v okolních státech. Některé jiné země přistupují k reformám v oblasti stavebního spoření právě v návaznosti na změnu makroekonomických parametrů, které se výrazně liší od reality, ze které byl tento institut v 90. letech v České republice zaváděn.

Věřím, že Poslanecká sněmovna toto usnesení vlády podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Návrh ale také iniciativně projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 401/1, respektive 2.

Prosím nejprve zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegu Mládka, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor skutečně projednal vládní návrh zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Přijal pozměňovací návrhy týkající se pouze upřesnění toho, kdo má nárok na stavební spoření, a vedl poměrně dlouhou diskusi o tom, v jaké výši by mělo být prováděno stavební spoření, po kolik let, jak zabránit skryté retroaktivitě. Nicméně v těchto otázkách neměl předložené pozměňovací návrhy a výsledky této dodatečné diskuse jsou potom spíše shrnuty v usnesení výboru pro regionální rozvoj.

Čili rozpočtový výbor doporučuje schválení zákona ve znění vládního návrhu, doplněný o pozměňovací návrhy týkající se upřesnění o tom, kdo je osoba, která má nárok na stavební spoření.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím pana kolegu Radko Martínka, aby nás informoval o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, tak jak již bylo řečeno, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se touto materií, tedy vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., zabýval na svém jednání dne 18. září a přijal pozměňovací návrhy, respektive doporučil k projednání a schválení tento návrh zákona s pozměňujícími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP