(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Po dohodě mezi interpelujícími poslanci a ministry je jich jedenáct.

Přečtu pořadí poslanců, kteří budou své interpelace uvádět. Interpelace pana poslance Karla Sehoře ve věci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, druhá bude interpelace poslance Miroslava Grebeníčka ve věci dlouhodobě sociálně tvrdého a nekvalifikovaného postupu vlády ve věci důchodů, které jsou českým občanům vypláceny ze Slovenské republiky. Třetí bude interpelace místopředsedy sněmovny Ivana Langera, kterou bude řešit místo Pavla Rychetského nový ministr spravedlnosti Karel Čermák. Další bude interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na místopředsedu vlády Petra Mareše, pátá bude interpelace Karla Vymětala na ministra Stanislava Grosse, dále interpelace místopředsedy sněmovny Ivana Langera na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse. Dále bude interpelace pana poslance Waltra Bartoše na ministryni školství Petru Buzkovou a dále interpelace Miloslava Kučery na ministra zemědělství Jaroslava Palase, a to dvě interpelace za sebou. Pak nám zbývá interpelace pana poslance Karla Vymětala na ministra dopravy Milana Šimonovského, která je původně plánována na čtvrtek a také na čtvrtek bude zařazena.

Jde o to, budou-li tyto interpelace vyčerpány do 19 hodin.

Toto pořadí je dohodnuto tak, že interpelace na ministra Grosse a na ministra Šimonovského budou i v tomto pořadí předloženy až zítřejšímu jednání sněmovny.

Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? (Nikdo.) Není tomu tak. Můžeme tedy začít projednávání písemných interpelací.

 

Pan poslanec Karel Sehoř podal interpelaci na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu ve věci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2004. Pan předseda vlády odpověděl na tuto interpelaci panu poslanci Karlu Sehořovi tak, jak máte uvedeno v tisku č. 382.

Ptám se, jestli pan poslanec Sehoř má zájem vystoupit a uvést svoji interpelaci. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená vládo, dámy a pánové, vážení přítomní. Má interpelace směřovala k upozornění na těžkosti ve financování dopravní infrastruktury a k žádosti, aby vláda nepodceňovala tuto problematiku. Požadované informace jsem sice dostal, ale s navrhovaným řešením nemohu být spokojen.

Již 28. dubna t. r. jsem z pověření dozorčí rady fondu dopravy napsal panu premiérovi dopis, který upozorňoval na to, že není dořešeno financování dopravy. Do budoucna nebude možné počítat s příjmy Fondu národního majetku, které tvoří jeho podstatnou část. Na premiéra jsem se obrátil proto, že se v té době tvořil rozpočtový rámec, který předurčí další vývoj.

Na tento dopis mi pan premiér odpověděl pouze prostřednictvím ředitelky své kanceláře. Proto jsem 9. května t. r. napsal řádnou interpelaci s podobným obsahem. Chápu, že informace v odpovědi, tj. 6. června t. r., doznaly určitých změn. Dnes se již nepočítá s půjčkou 10 mld. Kč a zvýšil se podíl z Fondu národního majetku o 5 mld. Kč. Rozhodnutí o dotaci ze státního rozpočtu 2,8 mld. Kč je však nedostačující a mělo by být vyšší. Mohl se tak snížit nárok na Fond národního majetku, a tím by se stabilizoval rozpočet do budoucích let.

V odpovědi je uvedeno, že příjem Státního fondu dopravní infrastruktury se udrží na úrovni roku 2003. Celková suma by měla tvořit 44 mld. Kč. To ale není pravda, protože v roce 2003 bylo k dispozici včetně půjček EIB a příspěvku z Evropské unie více než 60 mld. Kč do dopravy. Nyní to bude oněch 44 mld. Kč, a to ještě budeme muset odečíst asi 5 mld. Kč ze zvýšení DPH, čili objem financování do dopravy prakticky klesne o 20 mld. Kč.

V této souvislosti bych rád znova připomněl, že doprava v roce 2001 přišla o svůj rozpočtový příjem v hodnotě asi 13 mld. Kč, který se rozpustil v jiných resortech. Byl nahrazen nestandardními příjmy z Fondu národního majetku, které již nebudou k dispozici. Bylo by správné, kdyby se tato suma opět v rozpočtu našla.

Není to poprvé, kdy jsme chtěli situaci řešit do budoucna. Připomínám návrh z řad Občanské demokratické strany, a to vytvořit ze Státního fondu dopravní infrastruktury investiční fond. Bohužel minulá vláda nechtěla o budoucích problémech slyšet. Zdá se, že vláda současná jedná úplně stejně. Odkládá řešení o rok s hrozbou ještě větší kocoviny. V době, kdy požadavky na výstavbu, opravu a údržbu silnic a drážní infrastruktury se pohybují kolem 90 mld. Kč, nejsme schopni najít ani polovinu. V budoucnu nám hrozí, že budeme jezdit po silnicích připomínajících polní cesty. Ostatně jsme toho někdy svědky už nyní.

Navrhuji vyslovit nesouhlas s odpovědí na interpelaci za nepřesné údaje a za nebezpečný přístup k financování dopravní infrastruktury do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Ptám se, má-li někdo zájem vystoupit. Předseda vlády pan Vladimír Špidla. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Fond dopravní infrastruktury je součástí veřejných financí, a proto je pochopitelně včleněn do celkové koncepce reformy veřejných financí. Pokud jsem informován, tak v některých svých letácích ODS vyjadřuje poměrně značné odhodlání a radikálnost k reformě veřejných financí, tudíž předpokládám, že pokus o to, včlenit fond dopravní infrastruktury na cestu rovnováhy veřejných financí, je záležitost, která nebude této opoziční straně cizí.

Vzhledem k tomu, že ve vystoupení pana poslance Sehoře nebylo dostatečně zřetelně akcentováno, že kromě prostředků 44 mld. Kč, které jsou ve fondu dopravní infrastruktury, je k dispozici ještě 5 mld. Kč. v rámci zvláštního dluhopisového programu pro dálnici D47, jsem přesvědčen o tom, že celkové hodnocení situace neodpovídá realitě.

Předpokládám, že podrobnou debatu o všech souvislostech veřejných financí povedeme o něco později, při přípravě státního rozpočtu a při projednávání rozpočtu pro fond dopravní infrastruktury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. Myslím, že kolega Sehoř položil velmi klidně a relevantně otázku, která v podstatě zní, kolik prostředků do dopravy bude uvolněno v roce 2004 a jak bude financován Státní fond dopravní infrastruktury případně v roce 2005 či 2006.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP