(11.10 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Každý zodpovědný správce státu je rád, má-li obyvatelstvo, které spoří, a nerad, má-li obyvatelstvo, které se zadlužuje, asi s výjimkou sociální demokracie a této vládní koalice. Protože vám to zjevně vadí, že je tady fungující a prospěšné věci prospívající systém, který stimuluje občany této země, aby spořili. Tento systém nejen funguje a nejen prospívá, ale dokonce funguje a prospívá stále více a prospívá na tržním principu.

Hovořit o diskriminaci je absolutní nesmysl. Každý občan, který chce požívat výhod tohoto fungujícího systému, může stavebně spořit. V tom je absolutní rovnost přístupu, a proto není žádná diskriminace. A že někdo využije a jiný nevyužije, někdo využije méně, někdo využije více, je jeho svobodné rozhodnutí, a analýza o tom, kdo využívá výhod stavebního spoření, jasně dokazuje, že jich využívají i skupiny s nízkými příjmy, protože to je spolehlivě nejefektivnější a nejvýnosnější způsob spoření, který v České republice funguje.

Kolega Doktor tady uvedl, že je to navíc systém, ve kterém není vůbec žádný prostor pro korupci. Vážení vládní poslanci a poslankyně, dovolím si vás zeptat: kolik je v dnešním systému státních subvencí těch systémů, které dohromady a) fungují, b) prospívají, c) neobsahují žádné korupční prostředí. Dovolím si říci, že v této konjunkci je stavební spoření asi jedním z mála. A vy s šetřením a redukcí chcete začít právě u něho, právě u toho fungujícího, motivujícího k prospěšné věci, pro každého dostupného a nekorupčního. Máte opravdu čisté svědomí, když toto chcete redukovat? Opravdu se nestydíte, opravdu nemáte pocit, že děláte z lidí hlupáky, když jim říkáte, že toto je vyhozených 17 miliard? To není jenom k pláči, to je dokonce i k smíchu.

Já bych prosil, abyste přestali uplatňovat demagogické postupy, abyste z této sněmovny nedělali bojiště 101 poslanců vládní koalice proti všem ostatním, ve kterém není prostor pro jednu rozumnou myšlenku, ve kterém se jenom prosazují vaše demagogická hesla a lži. Národ vás pozoruje a toto určitě dlouho trpět nebude.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou se přihlásil zpravodaj, pan poslanec Jan Mládek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Děkuji panu předsedovi Tlustému za jeho poslední slova o demagogii. Chtěl bych říci několik čísel, neboť se domnívám, že pokud tady někdo provádí demagogii, je to právě on a jeho strana, nikoliv vládní koalice. (Potlesk.)

Ta čísla jsou velmi jednoduchá. Zatímco dnes optimální výnos účastníka v systému stavebního spoření je 12 % až 13 % p. a., po navrhované reformě to bude zhruba polovina, čili 6 % až 7 %, a alternativní výnos je zhruba 1 % až 2 % na trhu při jiných produktech. Původně, když tento systém začínal, tak i výnos v bankách byl kolem 13 %. Je tedy vidět, že i po redukci toto spoření bude dostatečně výhodné a nehrozí žádné "letadlo", jak je nám tady podsouváno. Navíc ještě jeden kolega z ODS je schopen tvrdit, že nedojde k žádným úsporám, a druhý kolega, že se systém zhroutí. Pánové, platí buď jedno, nebo druhé, ale nemůže dojít k obojímu najednou.

A na závěr. Je samozřejmě pravda, že tento systém je dobře fungující, mimo jiné také díky podpoře státu; je také pravda, že byl založen v dobách Václava Klause. Ale položme si otázku, proč je tak fungující. Protože je to systém, který zůstal ve finančním sektoru téměř jako kůl v plotě, protože většina ostatního finančního sektoru bohužel zbankrotovala, nebo byla zachráněna před bankrotem státním zásahem.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil v obecné rozpravě pan poslanec Radko Martínek. Máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, je mi opravdu líto, že se zase dostáváme do pozice demagogie a různých tvrzení, která nejsou ani ověřená, ani pravdivá.

První tvrzení, že toto stavební spoření nemá nic společného se stavebním, velmi pokulhává, protože téměř 60 % nově stavěných bytů v této republice ať tak či jinak je spojeno se stavebním spořením. Nevím, kde k tomu páni kolegové z ODS přišli. (Potlesk.)

Další věc je, že nikdo nikdy neřekl, že jsou to vyhozené peníze. Já jsem to nikdy od nikoho neslyšel. Na druhé straně je přece jednoduché, a nakonec z úst kolegů z ODS jsme tady několikrát slyšeli, jak funguje trh a jak se trhu má všechno přizpůsobovat, a pokud v bankovním trhu klesají úrokové míry, jako klesají v současné době u nás, a na druhé straně tam zůstane produkt, který zůstává z doby, kdy byly běžné úrokové míry někde kolem 12 % až 13 %, tak je samozřejmě jasné, že se stane velice atraktivním, a tím pádem ani propagace tohoto systému není příliš složitá.

Třetí tvrzení, které tady bylo, že snad vládní koalice tady zmermomocňuje ostatní poslance, nedává jim sluchu, i to je nesmysl, protože už jenom rozprava o usnesení našeho výboru, kde o celé záležitosti - protože tam nebylo červené oko, které na nás shlíží - probíhala velmi věcně a velmi věcně jsme se bavili o tom, co může co způsobit a co je rozumné a co ne. Výsledkem je pozměňovací návrh, který každý člen sněmovny bude moci posoudit a bude se moci vyjádřit, zda mu vyhovuje, či nevyhovuje. Já si myslím, že je možné odmítat cokoliv, ale pak je rozumné, aby se odmítalo seriózními doklady, a ne demagogií.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se do obecné rozpravy přihlásil předseda rozpočtového výboru pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ke stručnému vystoupení mě inspirovalo vystoupení pana poslance Tlustého. Jeho strana i moje politická strana má ve svém programu krédo "rovná příležitost pro všechny". Já bych chtěl upozornit, že současná úroveň, dnes platná, státní podpory stavebního spoření je daleko za hranicemi rovné hospodářské soutěže produktů na finančním trhu. V okamžiku, kdy se tato sněmovna rozhodla podpořit stavební spoření, byly úrokové míry běžně dostupných produktů na trhu kolem 9 až 10 procent. Aby produkt stavebního spoření mohl být dostatečně atraktivní, byla nastavena nějaká úroveň státní podpory. Postupem let je úroveň atraktivnosti finančních produktů taková, jak to tady už uváděl pan poslanec Mládek, nebudu to opakovat, zatímco státní podpora zůstala na takové výši, že prostě nikdo není schopen konkurovat takto státem podporovanému produktu stavebních spořitelen. To je daleko za hranicemi rovné hospodářské soutěže, to je daleko za hranicemi rovné příležitosti pro všechny, to je daleko za hranicemi toho, co, jak věřím, prosazuje jak KDU-ČSL, tak ODS v podmínkách volného trhu.

Proto jsem přesvědčen, že redukce současné státní podpory u stavebního spoření má za účel nejenom pozitivní fiskální dopady do státního rozpočtu, ale i narovnání naprosto zdeformovaných vztahů na trhu s finančními produkty.

Jinak jsem velmi rád, že tady proslov pana poslance Tlustého zazněl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP