(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, páni poslanci, uplynula polední pauza a můžeme se věnovat dále našemu programu. Měla bych pro vás v úvodu několik organizačních informací. Prosím, abyste mi věnovali pozornost, zejména zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, protože vám oznámím pravděpodobný průběh dnešního odpoledního jednání.

Ráda bych vám sdělila za prvé, že je před námi projednávání čtyř zákonů ve druhém čtení, těmi začneme, a budou to body 22, 23, 24 a 25. Další zákon, který můžeme projednávat, bude bod č. 26 a to je zákon v prvním čtení. Potom podle toho, co nám určují lhůty dané jednacím řádem, se můžeme zabývat bodem č. 42 a tím je harmonogram projednávání státního rozpočtu na rok 2004. Protože předpokládáme, a jednal o tom v polední přestávce také organizační výbor, předpokládáme, že ty body, které jsem avizovala, tzn. čtyři druhá čtení, jedno první čtení a schválení harmonogramu státního rozpočtu, by se nám mohlo podařit projednat možná už za polovinu času, který je před námi během toho odpoledne, tak se organizační výbor rozhodl předložit vám návrh, který spočívá v tom, že pokud by se tomu tak stalo a měli-li bychom časovou rezervu, budeme pokračovat do 19 hodin dnešního jednacího dne písemnými interpelacemi na členy vlády a na premiéra. O tomto návrhu nechám samozřejmě hlasovat. Bude to návrh, který bude znamenat, že po těch avizovaných bodech, které jsou před námi a které můžeme projednat, bychom v případě, že budeme mít čas, zařadili ještě na dnešní odpolední jednání bod, který se bude jmenovat Odpovědi na písemné interpelace na premiéra a členy vlády.

Já jsem vás zatím pouze informovala o tomto návrhu, ale vidím, že se v tuto chvíli hlásí pan poslanec Karel Vymětal. Samozřejmě má slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl jsem poprosit, jestli byste mohla doplnit ten svůj návrh ještě o to, protože zatím nebylo rozhodnuto, že písemné interpelace budou, moje interpelace na pana ministra dopravy Šimonovského by mohla přijít na pořad dneska a on má z vážných rodinných důvodů odcestovat do Brna, takže nebude přítomen. Tak jsem chtěl poprosit, jestli by tato interpelace mohla být zítra ráno v 9 hodin, kdy tady pan ministr bude.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Bezpochyby je to návrh, který má své logické opodstatnění.

Já vás ještě seznámím s tím, že bylo podáno celkem 13 žádostí o projednání písemných interpelací, z těchto třinácti místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer dvě své interpelace stáhl, čili celkový počet písemných interpelací je 11. První z interpelací, která by byla projednávána, by byla interpelace pana poslance Karla Sehoře, druhá Miroslava Grebeníčka, třetí Ivana Langera, čtvrtá Miroslava Grebeníčka, pátá Karla Vymětala, ve věci policie, čili nikoliv pro pana ministra Šimonovského, šestá Ivan Langer, sedmá Karel Vymětal - železniční trať v Kyjově, osmá Walter Bartoš, devátá Miloslav Kučera, desátá Miloslav Kučera.

Toto by bylo pořadí. O tom, zda zařadíme interpelace na náš program, nechám nyní hlasovat. Ještě se pokouším přivolat naše kolegy do Poslanecké sněmovny. Berte to prosím jako upozornění pro zástupce nebo pro předsedy poslaneckých klubů, že v případě časové rezervy budeme projednávat písemné interpelace v pořadí tak, jak bylo oznámeno v tuto chvíli.

Ale vidím, že se hlásí o slovo místopředseda vlády Stanislav Gross. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovolil bych si dát jeden návrh. Nevím, jestli je možné jej akceptovat, to je, jestli by bylo možné, aby písemné interpelace směřované na mě byly zařazeny na konec toho bloku, protože já se budu muset z pracovních důvodů na nějaký čas odpoledne vzdálit. Obávám se, že by to mohlo zrovna přijít v té době, kdy by tyto interpelace přišly na pořad.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, že zařadíme na program našeho jednání dnes odpoledne v případě časové rezervy písemné interpelace s tím, že zde máme dvě žádosti o vyhovění. První z nich pan poslanec Karel Vymětal, který si přeje přeložit svou interpelaci na pana ministra dopravy Šimonovského, druhá z těchto žádostí je od pana místopředsedy vlády Stanislava Grosse, aby také nastal posun v interpelacích, které jsou směřovány na jeho osobu. Myslím, že tomu lze vyhovět potom z pozice řídícího, aby pořadí těchto interpelací takto usměrnil, o tom hlasovat nebudeme. Ale hlasovat budeme o tom, zda zařadíme na naše dnešní odpolední jednání blok těchto interpelací.

 

O tomto návrhu nechávám nyní hlasovat. Táži se vás, kdo je pro. Zahájila jsem hlasování pořadové číslo 34. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 142 pro bylo 117, proti nikdo, tento návrh tedy byl přijat.

 

Po tomto spíše procedurálním hlasování se nyní můžeme věnovat programu schůze tak, jak jsem vám oznámila, že bude probíhat.

Ale zároveň ještě mi dovolte, abych vás požádala o dodržení jednoho předpisu, který se Poslanecká sněmovna stanovila. Ten se týká nošení nápojů do poslanecké síně. Prosím vás, abyste toto usnesení Poslanecké sněmovny respektovali a dávali pozor na hlasovací zařízení, které je před každým z vás. Děkuji vám za pochopení.

 

Můžeme se tedy začít věnovat bodu schváleného pořadu schůze č. 22. Tímto bodem je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 394/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Vás všechny prosím, abychom se po polední pauze, která byla dostatečně dlouhá, ztišili a věnovali svou pozornost nadcházejícímu projednávání. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP