Stenografický zápis 20. schůze, 23. září 2003

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vladimír Laštůvka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/4/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 109/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Martin Říman
Senátorka Soňa Paukrtová


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Tomáš Teplík
Senátor Alexandr Novák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Pavel Kováčik


4. Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/3/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 234/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Zdeněk Koudelka
Senátor Ladislav Macák


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Senátorka Jitka Seitlová


7. Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor František Kroupa


8. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor František Kroupa
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


9. Návrh na potvrzení předsedy ústavně právního výboru

Poslankyně Vlasta Parkanová


11. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jaroslava Lobkowicze

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Milada Emmerová


13. Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové, Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Zbyněk Novotný


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Jarmila Boháčková
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP