Sněmovní tisk 211
Vládní návrh zákona o chemických látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambroz.,Urban,Součk.,Palas.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 106, dokument 106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 5. 2003 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 106/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 71 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 106/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 25. 6. 2003 a přijal usnesení č. 83 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 7. 2003 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 106/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2003 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 171).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 7. 2003 poslancům jako tisk 211/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 7. 2003 poslancům jako tisk 211/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 642).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 29. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 356/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chemický průmysl, chemický výrobek, nebezpečná látka, ochrana životního prostředí, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)