Stenografický zápis 10. schůze, 26. února 2003


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


46. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Patočka


51. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Josef Mandík


52. Vládní návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Jiřina Fialová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


53. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


53. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


55. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ladislav Skopal


57. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Pan Rudolf Blažek
Poslanec Eduard Vávra


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Petr Bratský


57. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank


59. Vládní návrh zákona o Antarktidě /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Kužvart
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radim Chytka
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř


60. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček


61. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Zdeněk Koudelka


62. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


63. Návrh poslanců Miloše Kužvarta, Zuzky Rujbrové a Josefa Mikuty na vydání zákona, kterým se mění zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Zdeněk Koudelka


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka


62. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Rusová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka


62. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloš Kužvart


63. Návrh poslanců Miloše Kužvarta, Zuzky Rujbrové a Josefa Mikuty na vydání zákona, kterým se mění zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


65. Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jaromír Kohlíček


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Kladívko


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloš Kužvart


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Říman
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř


71. Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Evžen Snítilý


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Nájemník


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Nájemník
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP