Sněmovní tisk 152
Návrh novela zákona - správní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloš Kužvart, Zuzka Bebarová Rujbrová, Josef Mikuta) předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 152/0 dne 13. 12. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2003 jako tisk 152/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: orgány veřejné správy, regionální orgány státní správy, správní řízení, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)