Stenografický zápis 18. schůze, 3. července 2003


(Jednání zahájeno v 9.08 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vilém Holáň
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Beneš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec František Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Mencl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Ludmila Brynychová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jaromír Kohlíček


9. Návrh poslanců Miloše Kužvarta, Zuzky Rujbrové a Josefa Mikuty na vydání zákona, kterým se mění zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloš Kužvart


41. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


117. Ústní interpelace

Poslankyně Marta Bayerová
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Antonín Zralý
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP