Stenografický zápis 18. schůze, 8. července 2003


(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Miroslav Kalousek


67. Vládní návrh zákona o Antarktidě /sněmovní tisk 195/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Kužvart


78. Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Ludmila Brynychová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Pavel Hojda


91. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


92. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Pavel Hojda


93. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Pavel Hojda


94. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Pavel Hojda


96. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47

Poslanec Pavel Hojda


97. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslanec Pavel Hojda


98. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika

Poslanec Pavel Hojda


91. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


91. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Jan Kasal


41. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas


83. Vládní návrh na zapojení kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci a obnovu Irácké republiky /sněmovní tisk 368/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Laštůvka
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Marian Bielesz


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Šplíchal


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Alexander Černý


91. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze ukončena v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP