Stenografický zápis 18. schůze, 2. července 2003


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání zahájeno v 9.15 hodin.)

Poslanec David Šeich
Místopředseda PSP Ivan Langer


73. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.26 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Tomáš Kladívko


74. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jaroslav Pešán


76. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) /sněmovní tisk 234/ - třetí čtení

Poslankyně Marie Rusová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Marie Rusová


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Svatomír Recman


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Exner


84. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Jitka Gruntová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


85. Zpráva o výsledku jednání stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví o řešení situace v Union bance

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda


86. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union-bankou

Poslanec Michal Doktor


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


99. Návrh Kodexu České televize /sněmovní tisk 199/

Poslanec Petr Pleva


100. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002 /sněmovní tisk 226/

Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


101. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2002 /sněmovní tisk 280/

Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


102. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1. 2002 - 31.12. 2002 /sněmovní tisk 240/

Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor


103. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2002 /sněmovní tisk 291/

Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Miloš Patera


104. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2002 /sněmovní tisk 302/

Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Jiří Patočka


105. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 278/

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Miroslava Vlčková
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miroslav Váňa


106. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 315/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas


109. Informace o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 187/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


110. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až září 2002 /sněmovní tisk 227/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


111. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období říjen - prosinec 2002 /sněmovní tisk 258/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Alexander Černý


112. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002 /sněmovní tisk 283/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


113. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2002 /sněmovní tisk 320/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Petr Ibl


114. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk 329/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Petr Ibl


115. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2003 /sněmovní tisk 346/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Petr Ibl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP