Sněmovní tisk 308
Novela z. o BIS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 469).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24., 27. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 6. 2003 na 18. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 286).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnostní informační služba

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana komunikací, tajná služba, telekomunikační technika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)