Stenografický zápis 18. schůze, 24. června 2003

(Schůze zahájena v 14.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Zdeněk Koudelka


3. Návrh poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jarmila Boháčková


4. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Schling


5. Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 153/ - druhé čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Kraus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ladislav Býček


6. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Tomáš Teplík
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ladislav Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Urban


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra


10. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tomáš Kvapil


13. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Poslanec Petr Ibl
Poslanec Jan Vidím


16. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) /sněmovní tisk 234/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Rusová


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Michal Doktor


22. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Oldřich Vojíř


23. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP