Stenografický zápis 18. schůze, 25. června 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


24. Návrh poslanců Miloslava Kučery a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Svatomír Recman
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman


25. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Kühnl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Bratský
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Zahradil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Robert Kopecký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Říha


26. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


27. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jiří Bílý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Doktor


2. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Eduard Zeman
Hejtman Jan Březina
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček


13. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Černý
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer


14. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková


2. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


28. Návrh poslanců Lubomíra Suka, Miloše Patery, Tomáše Hasila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Hanuš
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Lubomír Suk


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. /sněmovní tisk 236/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Ludmila Brynychová


29. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Josef Mandík


30. Návrh poslance Pavla Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Marta Bayerová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Josef Vícha


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 341/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání na 3 minuty přerušeno.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP