Stenografický zápis 18. schůze, 26. června 2003


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Opálka


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Patočka


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Miloslava Vostrá


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Lubomír Suk
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Eduard Vávra
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Marta Bayerová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo 12.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


87. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal


89. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


88. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


90. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


95. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


88. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


89. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


49. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jaroslav Plachý


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec David Šeich
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec František Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miloslav Kala


49. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení


(Jednání přerušeno v 15.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


117. Ústní interpelace

Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Mencl
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Mencl
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Ladislav Urban
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Říman
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Říman
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Mencl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP