Sněmovní tisk 358
Novela z. o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 1. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 20. 1. 2004 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 259/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 259/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 94/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, obalový materiál, opatření proti plýtvání, prevence znečištění, recyklování, záruka za znečišťující produkt

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)