Stenografický zápis 23. schůze, 12. prosince 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Vojíř


172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě

Poslanec Jan Zahradil
Poslankyně Ivana Levá
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer


89. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Stanislav Křeček


90. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Antonín Zralý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý


90. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal


120. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Eduard Vávra


121. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - třetí čtení

Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vlastimil Dlab


122. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček


124. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Pospíšil


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 354/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Lubomír Suk


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 358/ - třetí čtení

Poslanec Petr Zgarba
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Rudolf Tomíček


127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hrnčíř


168. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Pelc
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 15.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP