(Jednání pokračovalo ve 13.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já vás vítám na našem odpoledním jednání. Připomínám, že bychom se měli věnovat v tuto chvíli vládnímu návrhu zákona o podmínkách k získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Pan zpravodaj Josef Janeček už je na svém místě. Paní ministryně taktéž. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 128/4.

Nic nebrání tomu, abych otevřel rozpravu ve třetím čtení. Písemné přihlášky do této rozpravy nemám. Takže rozpravu, nejsou-li signalizovány žádné doplňující legislativně technické úpravy, končím.

Ptám se paní ministryně, zdali hodlá vystoupit v tuto chvíli. Není tomu tak. Proto do všech koutů a budov sněmovny vzkazuji, že Josef Janeček začne svou zpravodajskou činností ve třetím čtení, to znamená s předkládáním návrhu zákona ve 13.35 hodin.

(Po chvíli:) Dámy a pánové, myslím, že má shovívavost k opozdilcům dosáhla neopakovatelné úrovně, takže v tuto chvíli prosím, aby se ujal slova zpravodaj Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, jsme před třetím čtením zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských povolání, tisk 128. Já bych si v tomto okamžiku dovolil navrhnout proceduru k hlasování.

Navrhuji tedy - za prvé bychom hlasovali o pozměňujících návrzích uvedených pod písmenem A, což jsou návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, avšak kromě návrhu č. 1 v tomto bloku, o kterém bychom hlasovali zvlášť. Dále bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Markové, který je uveden pod písmenem B, pokud by někdo nechtěl hlasovat některý z těchto návrhů zvlášť. Poté bychom hlasovali o pozměňujících návrzích paní poslankyně Šojdrové, které jsou uvedeny pod písmenem C, přičemž bychom ovšem o pozměňujícím návrhu označeném č. 1 hlasovali samostatně a o ostatních návrzích jako o celku, neboť tvoří logický komplex. Paní navrhovatelka souhlasí. Potom bychom obdobným způsobem hlasovali o pozměňujících návrzích paní poslankyně Fischerové, ovšem s výjimkou pozměňujícího návrhu - (Předsedající: Prosím pěkně, věnujte pozornost návrhu procedury, tak jak ji přednáší zpravodaj Josef Janeček.) - označeného jako bod č. 2. Paní navrhovatelka taktéž souhlasí. Poté bychom hlasovali o pozměňujících návrzích paní poslankyně Čurdové, uvedených pod písmenem E, poté o pozměňovacím návrhu pana poslance Říhy, který je uveden pod písmenem G, potom o mých pozměňujících návrzích, které jsou uvedeny pod bodem H. O těch bychom hlasovali jako o komplexu.

Pane místopředsedo, já se domnívám, že můžeme hlasovat o schválení procedury a poté o jednotlivých návrzích.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. Paní a pánové, přihlaste se prosím svými kartami. Věřím, že jste pozorně poslouchali návrh procedury, takže vám nebude zatěžko svým hlasováním návrh podpořit.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych v tomto okamžiku navrhl hlasovat o proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 797. Kdo souhlasí s návrhem procedury, tak jak to navrhl zpravodaj, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 109 zaregistrovaných bylo pro 99, nikdo proti. Procedura je schválena.

 

Poslanec Josef Janeček: V tomto okamžiku můžeme hlasovat o pozměňujícím návrhu číslo 1 v pozměňujících návrzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zpravodaj nesouhlasí. (Stanovisko ministryně zdravotnictví neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 798. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 119 hlasujících bylo pro 7, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní bychom mohli hlasovat o všech ostatních návrzích, které jsou uvedeny v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Paní ministryně? (Stanovisko souhlasné.) Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 799. Kdo s návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 122 hlasujících bylo pro 119, jeden proti. Návrhy byly přijaty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP