Sněmovní tisk 128
V. n. zák. o nelékařských zdravotnických povoláních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 1. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 255, dokument 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 255/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 20. 1. 2004 a přijal usnesení č. 158 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 1. 2004 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 28. 1. 2004 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 255/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 29. 1. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 96/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, pomocná lékařská profese, profesní příprava, zdravotní personál, zdravotnické povolání, zdravotnické školství

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)