Stenografický zápis 14. schůze, 9. dubna 2003


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Kohlíček


9. Návrh poslanců Antonína Macháčka, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Ladislava Šustra a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 158/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda


10. Návrh poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 162/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministryně školství ČR Petra Buzková


11. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


12. Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Beneš
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec František Beneš
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


13. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Milan Cabrnoch


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Křeček


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 239/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec František Strnad
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Karas
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze přerušena ve 13.06 hodin.)
(Schůze pokračovala v 15.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kalousek


19. Návrh poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Josef Janeček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jarmila Boháčková


20. Návrh poslanců Hany Marvanové, Karla Kühnla, Františka Pelce, Táni Fischerové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.25 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


24. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Milada Emmerová
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP