(Jednání pokračovalo v 17.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Pauza na poradu klubu České strany sociálně demokratické skončila. Ještě počkáme, než se dostavíte do lavic, aby byl klid na další projednávání. Požádám zástupkyni předkladatelů paní kolegyni Hanu Marvanovou, aby zaujala své místo u stolku. Zároveň pana kolegu Křečka, aby také zaujal svoji pozici u stolků zpravodajů, a budeme moci pokračovat.

Přihlásil se s přednostním právem pan místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého za chvilku požádám, aby se ujal slova.

Ještě malinkou chvilku, než se sněmovna uklidní, pane místopředsedo, s tím, že konstatuji, že jsem vyčerpal řádné přihlášky do diskuse, takže potom bychom se mohli zabývat rozhodnutím o ukončení rozpravy a závěrečnými slovy navrhovatelky, resp. zástupce navrhovatelů a zpravodaje.

Věřím tomu, že všichni, kteří mají zájem se zúčastnit projednávání našeho bodu č. 20, jsou už přítomni. Požádám ještě pana místopředsedu vlády a ministra zahraničí, aby nerušil navrhovatelku a zpravodaje, a ostatní, aby se také uklidnili.

Takže prosím, pane místopředsedo, máte slovo se svou přihláškou do obecné rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, já jsem chtěl pouze reagovat s jistým podivením na vystoupení pana poslance Beneše. Protože když nepovažujeme za nejmoudřejší způsob předložení návrhu na novelu ústavy jenom jedním klubem a když pak pan poslanec Beneš ani vládní návrh koalice 101 nepovažuje za možný, tak už zbývá jenom třeba Karlovarský kraj, že by nám předkládal návrh na změnu ústavy, protože více subjektů zákonodárnou iniciativu nemá.

Já bych chtěl připomenout slova, která jsem z tohoto místa řekl před několika okamžiky. Řekl jsem, že vláda předloží návrh na změnu ústavy v souladu se svým programovým prohlášením jako podklad pro diskusi napříč politickým spektrem celé Poslanecké sněmovny; že doporučuji, aby komise pro změny ústavy, která bude zřízena Poslaneckou sněmovnou, měla co největší množství podnětů a podkladů včetně projednávané osnovy. V žádném případě jsem zde neřekl, že si myslím, že zrovna vládní návrh má být jediný, který by byl projednáván. Naopak čím více bude návrhů, čím více bude podnětů, tím větší šance je, že se podaří to, co je nejobtížnější - v obou komorách Parlamentu získat kvalifikovanou ústavní většinu pro změny ústavy, na kterých se shodneme. A to si myslím, že by mělo být smyslem jak dnešní, tak následujících debat.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Ještě s faktickou poznámkou pan kolega Beneš. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové. Je zbytečné to hluboce rozebírat. Já jsem přesvědčen, že návrh, který máme před sebou, je dostatečným podkladem pro zahájení diskuse, alespoň pro ty, kteří tu diskusi zahájit chtějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Benešovi a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli paní zástupkyně navrhovatelů má zájem o závěrečné slovo. Vidím, že má. Prosím, paní navrhovatelko, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych v tomto svém závěrečném vystoupení chtěla jen stručně reagovat zejména proto, že jsem byla vyzvána.

Přímo prosbu vznesl pan poslanec Martínek - chci se mu omluvit předem, že té prosbě nevyhovím za předkladatele, že bychom ten návrh stáhli. Já myslím, že z toho mého úvodního slova bylo naprosto zřejmé, že naším cílem je rozproudit diskusi o tom, že se nebráníme v žádném případě tomu, aby zde byly podány další návrhy v jiné podobě na zavedení přímé volby prezidenta či na změny jiných pasáží ústavy. Rovněž jsem řekla, že podporuji to, aby se o tomto návrhu a vůbec o změnách ústavy diskutovalo velmi důkladně, aby se o nich diskutovalo zejména v nově ustavené ústavní komisi Poslanecké sněmovny. Proto samozřejmě také souhlasím - a řekl to už spolupředkladatel Karel Kühnl - s tím, že by bylo odhlasováno prodloužení lhůty projednávání tohoto návrhu o 60 dnů, a tím se vytvoří dostatečný časový prostor pro to, aby se ta věc mohla diskutovat - a diskutovat i třeba společně s vládním návrhem, který mezitím do sněmovny dorazí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP