Sněmovní tisk 216
Vládní návrh zákona o převodu nepotřebného voj. majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 216/0 dne 7. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 2. 2003 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 295).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 216/4, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 399).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 93, dokument 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek), Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 93/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 93/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 93/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 129).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 174/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: přebytečné zásoby, převod vlastnictví, správní celek, vojenská základna, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)